Blekinge museum

Rödvitrandig vägbom

Pestvakten på Pantarholmen

Dagligen kom många resande till Karlskrona. För att förhindra smitta kontrollerades alla vid en militärpostering på Pantarholmen. Endast de som hade sundhetspass fick passera.

Alla andra fick stanna för att rökas med enris och svavel tillsammans med bagage och varor. Ibland fick man stanna en vecka vid pestvakten innan man fick fortsätta in till staden.

För att undvika detta kunde man antingen försöka muta vakten eller välja en annan väg.