Blekinge museum

Sjukvård

Någon sjukvård existerade inte på landsbygden. Där gällde prästens råd och anvisningar.

Sjukvården i Karlskrona leddes under pestepidemien av amiralitetsmedicus Tranaeus, som till sin hjälp hade fältskärerna Johan Starck, Jürgen Ziegelhof och Jonas Hultman. De båda sistnämnda dog själva i pesten. Dessutom fanns stadsbarberare i såväl Karlshamn som Karlskrona.

De ytterst begränsade sjukvårdsresurserna förstärktes genom att ”ährlige och beskiedlige Sjukwachtare af Man och Qwinkön” rekryterades bland ”tjänstehjon, inhyses eller annat beskedligt Folk”. Inom Flottan avdelades på samma sätt sjukvårdare och likbärare.

Gemensamt för alla var att de isolerades från övriga samhället. När de förflyttade sig i staden skulle de bära särskilt igenkänningstecken.