Blekinge museum

Gravöl och bodelning

Ritualerna i samband med död och begravning är strikt reglerade. Detta gällde inte minst det tidiga 1700-talets Blekinge.

Släkt och vänner samlades i sorgehuset för att ta farväl men också för att bevaka att allt gick rätt till. I vittnens närvaro förväntades den döende uttala sin sista önskan.

Efter dödsfallet började likvakan. Då åt och drack de sörjande i den dödes närvaro.

Begravningen följdes av gravöl, som kunde vara i flera dagar. Vid bouppteckningen och arvsskiftet träffades många människor.

Samvaron vid dödsfall och begravningar bidrog till spridningen av pesten.