Blekinge museum

Örslev och tandpetare av brons

I tre gravar på Pestbacken hittades garnityr med örslev och tandpetare av brons.

Redskapen hade troligen burits i en rem om halsen. Den lilla sleven användes till att ta bort öronvax med.

Linné uppmärksammade på sin Resa till Skåne 1749 att allmogen i Virestad i Värend i bältet bar små kedjor som avslutades med”en örslev och en krokug tandpreka”.