Blekinge museum

Källor

 


Litteratur

Ahlberg, Birgitta: Blekingebondpigedräkt från år 1700. Blekingeboken 1938

Blekingedräkten i konst och litteratur: Hembygden 1978:3

Cederholm, Gerda: Svenska folkdräkter (1921)

Cronholm, Christoffer: Blekings beskrivning 1750-1757  (1976)

Dahlin, Ingrid: Blekingedräkten. Blekingeboken 1937

Ehrnberg, Maud: Broderier och brodöser. Blekingeboken 1974

Elmqvist, Ann-Marie: Bengt Nordenberg folklivsskildraren (1994)

Forssell, Christian Didrik: Ett år i Sverige : taflor af svenska almogens  klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter /tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. Första upplagorna 1827-1829

Gynther, Sven Wilhelm: Blekinges historia och beskrivning (1847)

Johansson, L. P: En resa i Blekinge meddelade av G. J:son Karlin i Blekingebygder 1924

Liljedahl, Ulla: En liten skrift om Margareta Giermundsdotter och hennes kläder, baserad på gångkläderna i bouppteckningen med sidoblickar på andra bygders dräktskick  (1995)

Liljedahl, Ulla: Folkligt dräktskick i Blekinge 1750-1850 (2011)

Liljedahl- Persson, Eva: Kvinnliga huvudbonader i Östra Blekinge ca 1750-1850 Uppsats i etnologi B1 Stockholm 1974 

Lindström, Märta: Brudskor från öst och väst Blekingeboken 1953

Mårtensson, Vera: Några råd om blekingedräkten (1976)

Nelsson, Signe: Om Blekingedräkter. Blekingebygder 1925

Nordlinder, Eva: Kvinnligt dräktskick i Jämshögs socken i Blekinge (1987)

Pettersson, Håkan: Några lediga stunder egnade åt mina fäders minnen. Manuskript publicerat i Rödeby 1848 (1986)

Salje, Gertrud: Öllerska Bygdedräkten (1955)

Sjöborg, Nils Henrik: Utkast til Blekings historia och beskrifning (1792-1793)

Svensson, Sigfrid: Sydsvenska silversmycken. Kulturen 1952

Zetterberg, Maj: Om den rika dräkttraditionen. Hemslöjden 1978:2

Öller, J: Beskrivning över Jemshögs socken i Blekinge. (1800) 

Arkiv

Folklivskildringar och uppteckningar och inventering som berör dräkt  finner du främst i Blekinge museum och i  Folklivsarkivet i Lund.

Samlingar

Större samlingar av dräkter från Blekinge finner du i Blekinge museum, Karlshamns museum, Kulturen i Lund och Nordiska museet. Flera museers samlingar är sökbara via internet.

Internet

http://blekingelivet.blogspot.com/ Föreningen Blekingelivet är ett projekt om Blekingedräkt, Blekinges dräktskick och tradition.

https://www.draktnyckel.se/ Dräktnyckel är ett projekt som arbetar med att utveckla ett digitalt verktyg som  identifieringsnyckel till landets folk- och bygdedräkter.

https://www.folkdraktsmarknad.se/ En sida där du kan köpa, sälja och byta dräktdelar.

http://folkligt.nu/ Folkdräktsmönster och dräktsömnad.

www.folkdrakter.com Folkdräktsmönster och dräktsömnad.