Blekinge museum

Blåportsladan


Blåportsladan fotograferad i februari 2017 av Jonas Eckerbom, Blekinge museum. 

Ungefär i korsningen Sunnavägen-Blåportsgatan på Pantarholmen låg en gång den så kallade Kogubbestugan. Ladan som tillhörde huset flyttades till Wämöparken i mitten av 1930-talet. Eftersom man planerade att använda det för förvaring av vagnar, förändrades huset kraftigt. Ingen av dörrarna på framsidan är ursprunglig inte heller golvet. Taket är av sent datum.


Kogubbestugan med ladan som skymtar till höger i denna akvarell av Wilhelm Johansson Benninge målad 1934. Bilden finns i Blekinge museums samlingar (Blm 16587).
Kogubbestugan fotograferad från andra hållet av Hugo Eneroth 1934. (Blm HE 036)

Kogubbar, kovaktare eller mulbetesbetjänter kallades de som tog hand om betesdjuren på Vämö. Kogubbestugan som förmodligen är från 1700-talet har använts som bostad åt bland andra grindvakten och kovaktaren. Då Sunnavägen byggdes låg stugan i vägen och i mitten av 1930-talet flyttades huset till Mörtsjöåsen där det fortfarande finns kvar.