Blekinge museum

Bautastenen


Foto Jonas Eckerbom, Blekinge museum 2015.

Bautastenen restes 1909 i Hoglandspark i Karlskrona. Texten som börjar med ”Härliga hembygd" består av några verser ur den så kallade Blekingesången vars text är författad av C.M.U. Eggertz.
Under flera år diskuterades stenens placering. Många ansåg att den inte passade i Hoglandspark och borde flyttas. Andra ville och vill fortfarande, att den skall stå i Hoglandspark. 1945 beslöt drätselkammaren att stenen skulle flyttas till Wämöparken.

Stenen i Hoglandspark på 1940-talet. (Blm B 694 IN)