Blekinge museum

Båtsmanstorpet

 


Foto Jonas Eckerbom 2015, Blekinge museum.

Stugan som är en rekonstruktion av ett båtsmanstorp är bekostad av Mai Swanström. Tanken var från början att hennes morfars torp i Svansjömåla skulle flyttas till parken. Detta torp var i så dåligt skick att endast några plankor kunde användas. Virket kom i stället från ett timmerhus längs Landsvägsgatan på Pantarholmen som skulle rivas*. Båtsmanstorpet invigdes 1989.


Ladan (längst bort i bilden), nybyggdes samtidigt som torpet uppfördes. Tanken var att den skulle användas till exempel som utställningslokal. Foto Jonas Eckerbom, Blekinge museum 2017.


Interiör från torpet. Foto Camilla Gadman. (Blm CGS 005)

Båtsmannen

I varje by i Blekinge fanns en eller flera båtsmän. Byns bönder stod för bostad och lön till båtsmannen och hans familj. Båtsmannen tjänstgjorde varje år fyra månader i Karlskrona eller på något av flottans fartyg. I krigstid kommenderades han ut att delta i striderna.


Båtsmanstorp i Mörrum fotograferad 1954 av I. Atterman. (Blm D 211)


 Detalj ur generalstabskartan från 1869. I bildens mitt finns byn Svansjömåla och under namnet finns båtsmanstorpet utmärkt med förkortningen BT.

 

I ett torp i Svansjömåla i Asarum/Ringamåla socken bodde Nils-Johan Svanström och hans hustru Hanna Johannisdotter.  1871 då Nils-Johan var 17 år antogs han till båtsman. Nils-Johan var ståtlig och hade fin sångröst. Hanna var bondflicka, allvarsam och ordentlig. Paret fick åtta barn men endast tre överlevde till vuxen ålder. Nils-Johan bestämmer sig för att rymma från sin tjänst som båtsman. Men fångas in och sätts i arrest. Därefter,1885, avförs han från sin tjänst och emigrerar några år senare till Amerika. Barnen och hustrun tvingas flytta från båtsmanstorpet. Nils-Johan återvänder 1902 till Sverige och får tjänst som trädgårdsmästare på Karlshamns lasarett. Han dör 1928.


 Fotografiet som sannolikt föreställer Nils Johan är taget i Wisconsin omkring 1890. Foto ur Mai Swanströms personarkiv i Blekinge museum.


I Mai Swanströms arkiv finns detta fotografi som sannolikt föreställer Hanna och hennes flickor; Alma född 1883, Nanny född 1884 och Elin född 1890. Foto från omkring 1895.

Timmerhuset på Landsvägsgatan i kvartetet Garvaren, varifrån timret till stugan kommer,  fotograferat 1985 inför rivningen.

 

Läs mer om båtsmän  

 

Källor

* Ingvar Bergljung f d ordförande i föreningen Vämöparken ( 2016-12-01)