Blekinge museum

Kvarn från Mörtön


Kvarnen och dammen framför. Foto Jonas Eckerbom, Blekinge museum 2017.

Kvarnen kommer från byn Mörtön i Rödeby socken. Den flyttades till Wämöparken 1912. På platsen vid Lyckebyån där kvarnen låg har det funnits en kvarn åtminstone sedan 1600-talet, men troligen mycket längre.

Kvarnen på ursprunglig plats i Mörtön.

En skvaltkvarn drivs av ett hjul som man får att snurra genom att leda en vattenström mot hjulet. Vattnet regleras med hjälp av kvarndammen. Det behövs inte mycket vatten för att driva trähjulet som i sin tur driver runt en kvarnsten inne i kvarnen. Skvaltkvarnar användes oftast endast under den del av året då man hade lagom med vatten och man malde mestadels endast för gårdens eller byns behov. En bra kvarn kunde mala en tunna råg på 2-3 timmar.


Mörtökvarnen har blivit nyligen blivit uppförd i Wämöparken. Det verkar som om man bytt ut en hel del virke. Foto Ateljer Marino (Blm OF 02990)

 

Skiss över hur en skvaltkvarn fungerar. Vattnet kommer in i rännan som driver kvarnhjulet. Hjulets axel driver runt den översta kvarnstenen. Säden hälls i tratten ovanför kvarnstenen. Säden mals till mjöl mellan stenarna. Runt stenarna finns en låda där mjölet samlas. I lådan finns ett hål där mjölet kan rinna ut.