Blekinge museum

Rusatorpet

 

Stugan flyttades till Wämöparken 1993 och stod färdig året därpå. Foto Moltas Lobell, Blekinge museum 2017.


Torpet fotograferat innan flytten till Vämö av Christer Peters.

I samband med att stugan flyttades till Wämöparken gjordes ingen dokumentation av huset eller dess historia, vilket också inneburit att den information som givits om huset i parken varit felaktig. Nedanstående är ett försök att i efterhand rekonstruera husets ursprung.

Stugan kallades Rusatorpet eftersom den varit bostad åt båtsman Rus, som var båtsman för gårdarna Torp och Stubbetorp i Lösens socken. Den siste båtsmannen som tjänstgjorde där hette Jonas Pettersson Rus. Torpet flyttades från Lyckeby till Wämöparken 1993. Torpet låg då i anslutning till en tomt som hette Beseboda 1:46. Platsen kallades Hjalmarshem och låg vid Knösövägen. Denna fastighet hade friköpts 1919  från gården Beseboda i Augerums socken av Hjalmar Petersson. Enligt barnbarnet Christer Peters arrenderade Hjalmar även torpet och marken runt detta. Men denna tomt låg på andra sidan sockengränsen i Lösens socken.


Ekonomiska kartan från 1971, där torpet är utmärkt med en pil.


Bouppteckningen efter Jonas Pettersson Rus. I boets tillgångar upptas: En fallfärdig stuga med tillhörande uthus 15:-. Diverse sämre husgerådssaker 10:- . Den avlidnes gångkläder 2:- Totalt 27:-.

Låg torpet på ursprunglig plats?

Huset är inte utmärkt på den tidigare ekonomiska kartan, men det kan faktiskt ändå ha legat här. Då karteringen för häradsekonomiska kartan gjordes 1918-1919 uppfattades kanske inte huset som ett bostadshus. I bouppteckningen några år tidigare står " en fallfärdig stuga" alltså knappast vad vi skulle kalla ett bostadshus.  Det är möjligt att Hjalmar Pettersson därefter arrenderade marken och renoverade upp stugan på den gamla grunden. För detta talar att man vid uppförandet i Wämöparken fann tidningar från 1921. Det är heller inte troligt att ett ruckel värt ungefär lika mycket som "diverse sämre husgerådssaker" skulle flyttats från sin ursprungliga plats för att uppföras på nytt på en annan plats.

Jonas Pettersson Rus

Jonas var född 1838 i Vedeby, Augerums socken. 1861 antogs han till båtsman. Han var då 23 år gammal. I hans båtsmanshandlingar kan vi läsa att han hade satt kroppsbyggnad, mörkblå ögon och brunt hår. Han bar helskägg och var lomhörd på vänster öra.


I början tjänstgör han ombord på några fartyg som eldare. Men snart blir det mest arbete i anslutning till Karlskrona station som förrådskarl, vaktpost med mera.  1897 får han avsked på kompanichefens anmälan. Den 21 mars 1916 dör han i sitt torp .


Bilder ur arkivet för Karlskrona station: Blekinge 2:a båtsmanskompani E9:2

1862 gifter han sig med Karin Olofsdotter. De får två barn Anton och Karl Gustav. Samma år som Karl Gustav föds 1865, dör Karin 27 år gammal. Två år senare gifter han sig med Lovisa Jonasdotter. Hon dör 1880. 1882 gifter han sig för tredje gången nu med Anna Sofia Petersdotter. Anna Sofia överlever honom och dör 1918.

Stugan tillhör ej Blekinge museum utan flyttades till parken på initiativ av Föreningen Vämöparken u.p.a. Tanken var att den skulle  användas av föreningar för olika aktiviteter.

Läs mer om båtsmän här!