Blekinge museum

Röda stugan

 

Helena Lindskog till vänster på bilden bedriver verksamheten Sinnesroträdgården i stugan. Deltagarna tillverkar bland annat örtsalt och salva av ringblommor. Foto Karin Nilsson 2017-05-07

Röda stugan, vaktstugan eller utställningsstugan uppfördes till lantbruksmötet 1922. Den användes då som utställningslokal, men skänktes sedan till Wämöparken, där den återuppfördes 1923. Den har använts bland annat till våffelstuga och expedition. Numera bedrivs verksamheten Sinnesroträdgården här och stugan kallas Örtastugan.

Vaktstugan ca 1930 (OF 02943)

I samband med att nöjesparken med försäljningsbodar och stånd uppfördes på nuvarande plats på 1940-talet flyttades stugan åt sydost.