Blekinge museum

Milstolpe

 


Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2016-10-07.

Då gästgiveriet Krutviken uppfördes uppsattes en milstolpe i närheten. Den stod ursprungligen till höger om gamla entrén just där vägen kröker, men flyttades i samband med 100-årsjubileet en bit österut till den nybyggda entrén. Det är i nuläget okänt varifrån milstolpen ursprungligen kommer.