Blekinge museum

Ångbåtsbryggan


Foto Hugo Eneroth, Blekinge museum (HE 291).

Den som inte ville gå ut till parken kunde ta båten. Ångbåtar gick från staden ut till Vämö enligt turlista. 

Även senare har affärsverkens båtar angjort bryggan vid speciella aktiviteter.

Bryggan anlades 1910 av ångbåtsägaren Börjesson och övertogs 1930 av Karlskrona stad.