Blekinge museum

Tullbod

Tullboden fotograferad i februari 2017 av Jonas Eckerbom, Blekinge museum.

Boden skall ursprungligen ha stått på Tullholmen och senare vid stadsträdgårdsmästare-bostället på Vämö. Därifrån flyttades huset till parken omkring 1960. 

Alla som förde in varor i en stad måste betala tull. Tullen för inrikes varor kallades lilla tullen eller landtullen. I Karlskrona fanns fem tullstugor: Landbrotullen, Skeppsbrotullen, Västra Tullen, Borgmästaretullen och tullstugan på Tullholmen.

Mellan åren 1707 och 1811 tog man ut inrikes tull i Karlskrona. Så tullboden är med största sannolikhet från 1700-talet.

Foto Rolf Jedemark, Blekinge museum (Blm_D14844).