Blekinge museum

Teaterladan


Ladan uppfördes 1913 som förråd till friluftsscenen. Foto Moltas Lobell, Blekinge museum 2017.

1913 uppfördes en friluftsteater på Skåningaslätten. På sluttningen ner mot slätten byggdes sittplatser för 1000 personer. Teatern invigdes med skådespelet "Frithjof och Ingeborg" som spelades av Rydinska teatersällskapet. Då så småningom intresset för friluftsteater svalnade återställdes platsen i ursprungligt skick. Kvar står ännu ladan som användes som teaterförråd.