Blekinge museum

Sylfwitsborg

STADEN SYLFWITSBORG
är en liten sjöstad som före detta ägt stapelfrihet och makt att handla på utrikes orter; men sedan den igenom kriget och i krigstider kommit så av sig att invånarna voro få, och handeln liten eller ingen, och Carlshamn så nära invid blev anlagd, miste hon 1668 sin stapelfrihet
...
Har före detta varit en stor, ansenlig stad som stenhögar efter kyrkor och kloster bevittna... Staden är så gammal att man ej vet visst när hon blivit byggd. ...handeln vidsträckt, intill dess allt förfallit, dels genom besagda krig, dels genom olycklig vådeld för några och femtio år sedan, dels genom de danskas sista vistande (1710 ) i Bleking och sist pesten år 1711, som gjorde inbyggarna helt få, vartill äntligen ...så att när det ändades var knappt 10 borgare i staden, men år 1753 då detta skrevs 79. Öktes dagligen, så att om Gud förlänar frid och hälsa, kan både denna och andra städer komma sig före och ökas till folk och näringsmedel. Staden njuter väl än sina stadsförmåner till godo, att man kan driva handel, dock på inrikes orter; är tullplats, i vilken alla de erlägga tull som föra tullbara varor, till närgränsade städer i Bleking och Skåne....

De av stadens borgerskap som närde sig 1753 med handel och hantverk voro till antalet: 3 köpmän, 5 krämare, 3 skräddare, 4 skomakare och 1 flickare, 1 bagare,1 kopparslagare, 1 glasmästare, 1 garvare, 2 smeder, 3 handskmakare, 1 hattmakare, 2 krukmakare, 3 snickare, 2 tunnbindare, 7 fiskare, 1 svarvare, 1 mässingtrådarbetare och 5 åkare. De övriga är åkermän och tobaksplanterare; vilka 2  näringsmedel är stadens förnämsta, jämte det de ha ansenliga trädgårdar och sälja frukt av dem för vackra pengar, när sådan årsgång givs. Fartyg eller jakter är inga, utan några fiskebåtar och ekor 4 till 6 bord.... Staden har god tillgång på mark och skog, särdeles boke, som sin tid även ger god ollon.
...
Kyrkoförfattningen... endast en kyrka och en präst; pastor vid stadsförsamlingen och över ett par små byar... samt Valje sätesgård. Valje gård har en tid varit besutten av amiralitessecreteraren Nils Canterhjelm.
 
Ön Hanö belägen en halvmil ut i havet, har överflöd på allt slags skog, och fast på sina ställen nog stenig, dock giver förträffligt sommarbete för boskap; hästar, getter och får. Men mest är fisket vid denna ö märkligt, ty man samlas från Carlshamn, Mjällby socken, Sölvesborg, Kivik och andra fiskställen i Skåne hit till sill och torskfiske hela vår och sommaren över, samt får en otrolig hop av båda slagen. Sådana fiskare far dit över med hela deras hushåll, hustru och barn samt kor till mjölknad; betala gräsgäld för boskapen, och förrän fiskeriförordningen 1752 kom ut, som tillåter var och en fritt få sätta sig ned att bygga och idka fiske på kronans parker, tog man ansenliga tomtpengar för fiskekojorna samt dryg avgift på sill och torsk för var båten,vilket senare nu upphört.
 
Christopher Cronholm 1757


Husen äro merendels små och av trä, täckta med rör, dock äro rådstugan och några enskilda hus av korsvirke. 88 numrerade hus finns i staden; rådhuset, som är en våning högt, är beläget på torget, och mitt på torget ser man en överbyggd brunn... Staden hyser omkring 400 människor. Av dessa äro 10 handlande, av vilka de flesta hålla bod och driva någon lite inrikeshandel, 1 garvare, 2 färgare, 5 hattmakare, 1 krukmakare, 2 tunnbindare, 2 kopparslagare, 5 skomakare, 6 handskmakare, 1 snickare, 1 sämskmakare, 1 svarvare, 1 glasmästare och 2 smeder... I staden finns även ett oäkta porslinsbruk... Staden äger 3 hela hemman, vartill även ek- och bokskog, men åker och äng har kommit i enskildas händer. 3 båtsmän håller staden i fred och 6 i krig. Fisket är förmånligt, men har tidigare varit mera lönande. Söder om staden vid stranden finns lämningar efter en gammal fyrkantig skans, och vid staden skall finnas en källa, därvid vidskepelse blivit brukad.
 
N. H Sjöborg 1792 Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp