Blekinge museum

Augerum

Socknen äro belägen i skogsbygd och har blandad jordmån, dels lera i södra änden och svartmylla, dels strid sandjord och klapper överst uppe. Här är ansenlig skog av allehanda slag och många större och smärre sjöar. Byar givs ganska få, utan överallt enstaka eller hackehemman, som i skog och mellan bergen äro upphackade. Utom en hjulkvarn vid Augerum äro inga andra än sqvalter och de till ett stort antal överallt i socknen, samt en förfallen sågkvarn.

Även en så förfallen ting är, assessor Joh. Eberhard Ferbers år 1711, anlagda förträffliga trädgård i Augerum. ...en trädgårdsanläggning, gjort sitt namn odödligt i världen. Mannen var denna tid , amiralitets- och stadsapotekare i Carlscrona, och som han ej allenast var en stor älskare av trädgårdsskötsel, utan det upptända kriget mellan Sverige och Danmark, hindrade att
 man för kaperiers skull ej kunde få vad som behövdes till apoteket, planterades både i och utom orangeri allehanda örter som därtill tjänte, att apoteket därigenom ock blev ansenligen försett.

Själva trädgården var av 8 tunnland jord till rymd och vidd. Hade de skönaste fiskedammar med allehanda rar fisk. Häckar och alléer voro mer än furstliga. Ett förträffligt orangeri fullt med allehanda rara trän och växter. Man såg i januari månad bärande dvärgträn i krukor, så äpple- som päron och krusbärsträn och andra; ej ett eller två, utan några och trettio till antalet. Först i juni månad vore meloner mogna...-Utländska fruktbärande trän voro vid 800 till antalet. Kål- och köksgården försedde hela staden Carlscrona, amiralitetet och sjukhusen med
 gröna saker. Kort sagt, här feltes intet av allt vad som lust och nytta lända kunde....

Omsider tröttnade gubben här vid, blev änkling och hade åtskilliga förtretligheter, att han avstod apoteket till sin son; sålde Augerumshemmanet med trädgård och allt till handelsman Båt i Carlscrona för 8000 d:r smt. Orangeriet, som väl var värt så mycket, till avl. grevinnan Taube, flyttade själv till Ronneby  och tillbringade sin tid vid Surbrunnen såsom brunnsdoktor, är än år 1753 i gott stånd och vid god hälsa. Men den förträffliga trädgården är förfallen, häckar och alléer förhuggna; fruktträden mest utgågna, fiskdammar igenfyllda och nu planteras mest tobak och sås säd, där allt förenämnda goda och rara varit, så att man väl må säga: Sic transit gloria mundi; eller värdslig ära och lust tager sådan ända.

Hela socknen består av 167/12 skatte- och 205/8 kronohemman.
...
Som detta pastoratet är beläget nära Carlscrona, ha åtskilliga ståndspersoner satt sig ned här, handelsman Båt 3 hela hemman, köpta av Ferber. Tullförvaltare Holm i Spandelstorp. Handelsman Rumberg och Tornbergi Wedby, Gran på Hästö. Schoutbynacht v. Staudern på Tjurkö. Fru Mauer i Besseboa, mechanisten Böhn, inspektor Höijer och flere.

Öar och skär till socknen äro: Tjurkö bebodd...Hästö, bebodd, är nu på västra kanten mot stadsmarken med Wemö bleven landfast...sockenboarna ha ock någon näring av havet eller åtminstone kunde hava om de brukte sig något mer än de göra. I och vid Augerums kyrka finns intet av värde, vidare än att kyrkan och en läktare blivit målad på J.E. Ferbers kostnad, och att i pesten dött 368 människor. ...märkvärdigheter ...en gammaldags järnsköld, som blivit funnen på Verkö i ett hål, som kallas Grimsholms kula... i samma hål fanns ock en stridsyxa, gjord som en bödelyxa ...År 1730 fanns i samma hål fanns
 
Cristopher Cronholm 1757


Socknen ... föder 1 660 människor, av vilka 324 äro hemmansägare, och 671 skattskrivna.
...
Vedby, 8/9 h. äges av generalamiralen okmmendören med stora korset av kongl. Svärds Orden, greve C.Aug. Ehrensvärd...Hästö 5/8 h. ; denna ö äges av borgerskapet i Kasrlskrona, här är ek- och surskog samt fiske. Tjurkö 2 1/4 h.... har ek-, en-, och surskog, samt fiske.

N. H Sjöborg. 1792

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp