Blekinge museum

Ramdala och Jämjö

Jordmånen är i båda lika. Vid havet god lera, och bättre upp svartmylla och klapper till skiftes. Ha förträffliga skogar av ek, bok i synnerhet, furu och gran längst uppe, men eljest björk och al överallt. Ramdala socken har god timmerskog av furu, vilken med den övriga kommer Carlcrona stad väl till pass och än mer för detta, efter man har nog svårt för ved.Som övra delen av socknarna har skog nog, och den nedra, helst Jämjö, utom skogen har tillgång till havet och havsfisket, samt på de flesta ställen har bördig åkerjord, kan allmogen ej annat än må väl, och kunde må ännu bättre, om de voro husaktigare (mer idoga).
I Ramdala socken är mycken ny jord upptagen, som kan synas från landsvägen
...
Vatten och strömmar finns intet i socknarna, utan man betjän sig av väderkvarn i Ramdala, och söker Lyckeby, samt andra ställen,...
I Ramdala äro 2019/24 skatte-, 482/3 krono- och 5/8 utsockne frälsehemman.

Ståndspersoner äro här som i föregående och öar i havet äro till Ramdala: Senoren bebodd,... - Men till Jämjö äro inga öar. Om kyrkornas ålder är ingen underrättelse, men annars i gott stånd och som alla kyrkor i Bleking ligga i ena eller södra ändan av socknen
...
Märkvärdigheter vet man inget att anföra, det enaste kan vara, att för några och 20 till 30 år sedan var i ett gatuhus i Ramdala ett besynnerligt spökeri, som i förundran var det vara måtte, drog mycket folk dit. man ville görat till änglar och länge tala om Ramdala änglar, men när en våghals kom dit in, som ville ha burit ut allt vad var i huset och sätta det i brand, måtte folket ropa om skonsmål och giva tillkänna, att deras egna barn voro de änglarna som spökade, och att de så inrättat sina bänkar i huset, att barnen kunde gå inne i dem kring hela stugan och med sitt väsende och talbedraga folk. När det var upptäckt, hördes ej mera av spöket.
 
Christopher Cronholm 1757


 


Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp