Blekinge museum

Vega-Svens stuga

Stugan är troligen från 1700-talets början. Den är flyttad från Timmermansgatan 68 i stadsdelen Västerudd i Karlskrona.  Just denna stuga har ägts av en rad timmermän och segelsömmare som arbetat på varvet. Huset har fått sitt man efter dess siste ägare "Vega-Sven" Sven Andersson, som deltog i fartyget Vegas färd genom Nordostpassagen. 1913 sålde Vega-Sven stugan till örlogsvarvet. Därefter hyrdes den ut.

Hela den gamla stadsdelen Västerudd är idag borta. Den revs undan för undan för att möjliggöra varvets expansion.

Åren 1925-1949 bodde segelsömmaren Karl-August Hansson med familj i stugan. Huset bestod av ett stort rum, ett litet rum och ett kök. Kallt om vintern men ljuvligt om sommaren berättade husets invånare. K A Hansson hade även han varit ute på långsegling. Han var med på Vanadis världsomsegling.

Bilden är tagen vid prins Wilhelms besök hos familjen Hansson i samband med att prinsen spelade in filmen "Kring en örlogsstad" . På fotot ser vi prins Wilhelm, Karl August Hansson (1863-1949),  som bygger på en modell av Jarramas och hans hustru Johanna Gustava född Johansson (1866-1939) med kaffepannan. Foto ca 1935 (Blm_OF 0264).

 MER OM HUSET

Vega-Sven och hans hustu Maria Petersdotter utanför stugan ca 1910. (Blm_P 4017)

Stugan stod i kvarteret Kilen nr 4, Gamla tomtbeteckningen var Mörner: 68 eller 18: 68.

Hela tomten var endast 95 kvadratmeter.

Huset dokumenterades av Nordiska museet 1935. I beskrivningen står bland annat att trädgården bestod av en liten täppa med blomsterrabatter och ett päronträd och att övriga delar var stensatt.  När Vega-Sven flyttade in fanns inget brädgolv i köket utan man trampade direkt på stenhällen. Huset hade därefter genomgående reparerats, golven hade korkmattor och en modern kakelugn var installerad. 

Huset flyttades med uthus, murverk, staket m.m. till parken, men när det återuppfördes, valde man att försöka återskapa det utseende man antog att det ursprungligen haft . Det innebar att man  ersatte kakelugnen med en äldre ur museets samlingar, tog bort järnspisen, lade till fönsterluckor, osv. Takteglet hämtades från örlogsvavet.

Ett väggfält i Vega-Svens stuga kommer från ett hus på Baggensgatan 5. Vid rivningen upptäcktes målningar som tillvaratogs och alltså delvis uppsattes här.

Erik Langemark engagerade sig i flytt och återuppbyggnad. Man kan se av de skisser han gjorde att man planerade att skapa en miljö som påminde om deras ursprungsmiljö i staden.

VÄSTERUDD

Del av stadsdelen Västerudd omkring 1910. Vid pilen nära varvsmuren ligger Vega-Svens stuga. Okänd fotograf (Blm B 385A)

Intill varvet låg stadsdelen Västerudd eller Västerudden. Bebyggelsen var av blandad karaktär men här fanns hus som legat där sedan staden grundlades, vissa troligen till och med  flyttade från det äldre varvsområdet på Vämö.  De flesta husen var enkla hem för människor med  anknytning till varvet eller flottan. Husen låg ofta med gaveln mot gatan och bakom planken prunkade små trädgårdar. Trots små och omoderna hus trivdes dess invånare. Då varvet har behövt utvidga sitt område har husen på Västerudd fått ge vika. I mitten av 1930-talet gjorde Nordiska museet en dokumentation av bebyggelsen. Några år senare föreslog Blekinge museum att ett kulturreservat skulle upprättas för att ge de gamla husen skydd. Men detta förslag fick inget gehör. Bebyggelsen skulle bort och i mitten av 1950-talet var i stort sett alla hus rivna. Två av husen flyttades alltså till Wämöparken.


Så kunde det se ut i ett kök på Västerudd. Bilden tagen av Carl-Einar Norén 1953.( Blm 96:26)

 

Det rekonstruerade köket i stugan.

 

 

 VEGA-SVEN

 

Utanför stugan på Västerudd (Blm 0098)

Sven Andersson föddes 1847 i Förkärla församling och dog 1928 i Karlskrona. 1878-1880 deltog han som timmerman i Adolf Nordenskjölds expedition genom Norra Ishavet ombord på  fartyget Vega. Expeditionen lyckades finna Nordostpassagen. Under resan förde han dagbok formulerad som ett samtal med hustrun Marie hemma i Karlskrona. Dagboken ger en fin bild av livet ombord. För förtjänsten från Vegaexpeditionen köpte han huset på Västerudd, som han ägde 1881-1913, då det såldes till örlogsvarvet.  Han var känd för sitt glada humör och muntra fiolspel. Sitt ena ben förlorade han i en olycka på en långresa med korvetten Balder. Hustrun Maria Petersdotter var född 1851 i Listerby och dog 1932.

Källor

Blekinge museums arkiv

Nordiska museets arkiv

Prins Wilhelm: Alle mans Katt, 1938

Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 1979, Garting B. Sven Anderssons journal förd å ångfartyget Vega under expeditionen åt Norra Ishavet, åren 1878-1879 /

 

 

 

Blm_P 4017