Blekinge museum

Pantarholmsstugan

Stugan är flyttad från Magasinsgatan i nuvarande kvarteret Raab på Pantarholmen i Karlskrona. Husen längst ner på gatan stod i vägen för Sunnavägen som skulle byggas och 1927 flyttades stugan till Wämöparken, där den invigdes 1928. Magasinsgatan finns inte  längre. Den försvann på 30-talet.  När huset byggdes upp kom det att kallas båtsmansstugan, trots att det inte varit en sådan utan en arbetarbostad, av ett slag som var vanlig på t ex Västerudd och Björkholmen i Karlskrona. Det är svårt att bestämma husets ålder. Det kan vara byggt på 1700-talet eller början av 1800-talet. 


Wilhelm Johansson Benninge målade bilden 1933. Akvarellen finns i Blekinge museums samlingar. När bilden gjordes var stugan redan flyttad till Wämöparken och målningen är troligen gjord efter ett foto. Men man kan ändå fundera över om stugan ursprungligen var röd eller grön.

Så här insiktsfullt skriver Erik Langemark om huset och dess karaktär: En byggnad i sin ursprungliga omgivning är mer intressant än den är efter flyttning till en annan plats som i detta fall, då den hamnat ute i Vämöparken.Under åren 1927-28 blev bildens främre hus rivet och uppfört i nämnda park. Man har visserligen försökt återställa det i ett skick som det hade för mycket längesedan, men det verkar lösryckt ur ett fint sammanhang...

 

Foto omkring 1910 av okänd fotograf, Blekinge museum ( Blm _95 59 7)

 


Interiör från stugan. Foto Camilla Gadman.