Blekinge museum

OW:s stuga, Frickastugan


Boningshuset fotograferat 1936. Foto Malmgren, Nordiska museet (278.E.i.)

Stugan låg ursprungligen på Timmermansgatan 60 i stadsdelen Västerudden i Karlskrona. Huset kan vara från början av 1700-talet eller möjligen ännu äldre och har varit bostad åt arbetare och hantverkare vid varvet, men uppkallats efter rektor O W Andersson, som en kort tid bodde i stugan som barn. 1954 flyttades huset till parken.

Interiör av OW:s stuga i Wämöparken.

MER OM HUSET

I boken Så minns jag Västerudden beskriver Bengt Andersson huset bland annat så här:

På Timmermansgatan fanns fru Fricks lilla stuga. Här bodde Frida Frick med barn... Den del som låg mot Timmermansgatan var låg, men det fanns en tillbyggnad inne på gården och här fanns köket... Här fanns fönster ut mot en liten trädgård och där stod körsbärsträdet. I trädgården hade också lite grönsaker sin plats, när den rätta tiden för sådant var inne. I utkanten av den lilla tomten som hörde till låg ett uthus, där vedbod, dass och soptunnor fanns. Men fru Frick hade också en avdelning för några höns som sprang omkring och kacklade och framförallt skänkte familjen en del ägg.

 Så såg det ut inne i stugan 1936. Foto Malmgren, Nordiska museet (278 E.k.)

När huset byggdes upp på Vämö, valde man att inte uppföra den nyare delen som var byggd omkring 1910, man valde även att ta bort delar som man ansåg vara av nyare datum och återskapa en äldre hustyp bestående av kök och rum. Uthuset var byggt av stolpar med grönmålad panel. Taket var belagt med tjärpapp. OW:s stuga och Vega-Svens stuga är uppförda med samma inbördes relationer som de ursprungligen hade på Västerudd.

Timmermansgatan 60, Kvarteret Västra Udde 15, gamla kvartersbeteckningen 18:15.

STADSDELEN VÄSTERUDD

Gränden mellan kvarteret Västra Udden och kvarteret Kilen. Frickastugan låg innanför staketet där pilen visar. Foto Andrén 1935, Nordiska museet (270. D.aa.)

Intill varvet låg stadsdelen Västerudd eller Västerudden. Bebyggelsen var av blandad karaktär men här fanns hus som legat där sedan staden grundlades, troligen flyttade från det äldre varvet på Vämö.  De flesta husen var enkla hem för människor som hade anknytning till varvet eller flottan. Husen låg ofta med gaveln mot gatan och bakom planken prunkade små trädgårdar. Trots små och omoderna hus, trivdes dess invånare. 

Då varvet har behövt utvidga sitt område har husen på Västerudd fått ge vika. I mitten av 1930-talet gjorde Nordiska museet en dokumentation av bebyggelsen. Några år senare föreslog Blekinge museum att ett kulturreservat skulle upprättas för att ge de gamla husen skydd. Men detta förslag fick inget gehör. Bebyggelsen skulle bort och i mitten av 1950-talet var i stort sett alla hus rivna. Två av husen flyttades alltså till Wämöparken.

O W ANDERSSON

Carl Oscar Wilhelm Andersson föddes  som utomäktenskaplig son till Anna Charlotta Andersson den 22 juni 1888 och dog 1964 i Karlskrona. Som liten bodde han i stugan med sin mor. Han har själv berättat ett barndomsminne då han i tvåårsåldern var ensam hemma eftersom modern var på arbete. Han välte en kaffepanna över sig och skållade sitt ben och när han skrek kom grannarna till undsättning. Vega Sven i huset bredvid som lärt sig lite sjukvård pysslade om benet, men brännmärket  fanns kvar och påminde honom hela livet om händelsen. Modern lyckades förtjäna nog till livets nödtorft. OW berättar att han trivdes som barn där invid varvsmuren och att även de vuxna trivdes med livet och sina enkla nöjen, som bland annat bestod av att dansa på Brantabrunn, brandbrunnen, till Vega Svens fiolmusik.

Som 13-åring efter folkskolan blev OW springpojke med fem kronor i månadslön. Av dessa pengar lyckades han spara ihop pengar till konfirmationskostymen. Vid 15 blev han lärling hos en smed i Kalvhagen. Arbetstiden var 11,5 timmar om dagen och lönen tre kronor i veckan. Han avlade sitt gesällprov, därefter blev det militärtjänstgöring vid Kustartilleriet och engagemang i fackföreningen.  På grund av storstrejken 1909 miste han sitt arbete hos smidesmästaren. Så småningom anställdes han på varvet, engagerade sig i politiken allt mer och blev en av stadens mest inflytesrika politiker. Sin mest viktiga insats gjorde han som rektor för Centrala verkstadsskolan, som han byggde upp och ledde efter egna principer.

Källor

OW Anderssons personarkiv, Blekinge museum

Blekinge museums topografiska arkiv

Nordiska museets arkiv

 

Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 1987 

Så minns jag Västerudden / av Bengt Andersson