Blekinge museum

Hjortsberga prästgård

Hjortsberga prästgård är ursprungligen uppförd 1757. Den flyttades och återuppbyggdes i Wämöparken 1941-1942.

 

Hjortsberga prästgård 1938, innan huset flyttades till Vämö.

När Hjortsberga församling beslutade att bygga en ny prästgård bjöds den gamla ut till försäljning. Blekinge Musei- och Hembygdsförbund köpte huset och flyttade det till Wämöparken där det byggdes upp på nytt. Man beslutade då att återställa huset i så ursprungligt skick som möjligt. Byggnaden hade byggts till och förändrats under tiden den stod på ursprunglig plats.

I huset fann man en takbräda med inskription. "1757 lät kyrkoherden Sante Johan Santesson nybygga denna byggning Snickaren från Runneby Hans Broman fönster, dörrar gör."

 


 Uppmätningsritning av huset innan det plockades ner.

Nyare byggnadsdetaljer som t ex dörrar ersattes av äldre dörrar från andra fastigheter. Ingen av de kakelugnar som ursprungligen fanns i huset togs tillvara. De nuvarande är hämtade från Blekinge museums samlingar. Interiörmålningarna är antingen konserverade som i förstugan eller rekonstruerade efter fragment som i övervåningens tapeter. Den norra delen av huset, som är en påbyggnad från 1860-talet, inreddes till "vaktmästarbostad".

Richard Svensson från Spjutsbygd ansvarade både för nedtagningen av huset och för uppförandet på Vämö.

1962 bestämde man att renovera huset. Bland annat installerades elvärme. Väggar och golv renoverades, målningar restaurerades och rekonstruerades. Ett pentry byggdes. Vaktmästarbostaden moderniserades. Arbetet avslutades inte förrän i början av 1970-talet.

Möblerna i huset har hämtats från olika platser och har ingen anknytning till prästgården.

Spöken

Många säger sig upplevt spöken, andar eller andra oförklarliga händelser i prästgården. En berättelse säger att en person som hette Hulda skall ha flyttat med huset från Hjortsberga och att hon nu spökar. Dessa upplevelser gäller sedan huset flyttats till Vämö. Det finns inga berättelser om spökerier från tiden då huset stod i Hjortsberga.

Källor

Hjortsberga gamla prästgård, Blekingeboken 1972 s. 77-88

Barndomsminnen från Hjortsberga prästgård: åren jag minns 1907-1912, Blekingeboken 1976 s. 87-113

Samtal med sonen i prästfamiljen som var bosatt i huset.