Blekinge museum

Annebo


Villa Annebo fotograferad av Olle Olsson omkring 1960. Foto i Gamla Carlscronas arkiv. (Blm OOS 02)

Villa Annebo ägdes av Ingenjör Carl U Möller och därefter fram på 1940-talet av hans dödsbo. Kerstin Pegelow som bodde i villan som barn berättar att familjen Pegelow som kom till Karlskrona från Skänninge 1944 hade svårt att hitta bostad. Genom Robert Svensson fick de hyra en våning i Villa Annebo. Kerstin vill minnas att den andra våningen hyrdes av familjen Strandberg. Kerstin påminner sig att hon hört att en Möller hade blivit änkling och då inte längre ville bo i villan. (Telefonintervju K Pegelow 2013)


Catarina( Rut) Norda bakom henne Barbro Lindskog syster till Anna Greta Norda i ljus klänning och Olle Lindskog med dotter Solveig Lindskog ca 1963. (Blm OLS 01)

Villan användes senare som personalbostad åt sjukhusets chefer. Anna-Greta Norda som var husmor på Karlskrona lasarett var bosatt där från juni 1960 till augusti 1966 tillsammans med sina barn Sverre, Torkel och Catarina. På övervåningen bodde då sjukhusets chefsmaskinist.
(Uppgifter och fotografier från Torkel Norda 2013)
Oklart när huset revs.

Karta