Blekinge museum

Bergåsa

.

Bostadshuset till farmen Bergåsa. Foto Mia Geijer, Blekinge museum 1989. (Blm 89236)

Bostadshuset till farmen Bergåsa finns fortfarande kvar om än i förändrad form. Namnet Bergåsa dyker upp första gången i husförhörslängden 1893 och troligen härstammar farmen från samma tid. 1902 sålde dåvarande ägaren Tord Holmquist byggnaderna till Karlskrona stad och 1903 kom arrendatorn Adrian Svensson och trädgårdsmästare Sven Svensson hit. Adrian Svensson flyttade senare till farmen Höganäs och Sven Svensson till Villa Tomtebo. Bostadshuset byggdes till 1929 och 1972. 1953 ansökte ägaren om att få sätta upp ”sidiplattor”. Stadsarkitekten avstyrkte med motivet att ”byggnaden kommer att bli ful” men Byggnadsnämnden beviljade ansökan.Farmen Bergåsa skymtar i vykortet från 1910.

 

Ritning daterad 1928.

Stadsdelen Bergåsas villabebyggelse skisserades 1902 av Hjalmar Thedenius men först i januari 1911 tecknades de första köpebreven för villatomter.

Adress Kronobergsgatan 3, kvarteret Nerman 14 (klicka för karta).