Blekinge museum

Björkhaga

Villa Björkhaga 1968. Foto Gun Wilstadius, Blekinge museum. (Blm A 21147)

Relief, som skildrar livet på Björkhaga, tillverkad av Richard Odensten. Skänkt till Blekinge museum av familjen Odensten 2015.

 

En av få återstående villor är Villa Björkhaga. Den uppfördes 1897 av konsul N.P. Nordström som sommarvilla åt ett av hans barn. Villan ägdes därefter av marinläkaren I. Lundberg och efter honom av köpman Albert Nilsson. 1935 köpte Johan Valfrid Gustafsson huset och renoverade det till året-runt standard. Villan låg då på en arrendetomt. I samband med köpet ansökte han om att friköpa 2000 kvadratmeter. Resten av marken arrenderades. Den arrenderas fortfarande och arrendesumman var 2012 25 kr per år.
Agnes Odensten, dotter till Johan Valfrid Gustafsson övertog huset tillsammans med sin man Richard Odensten 1947. Agnes bodde kvar i huset fram till 2012. Familjen Odensten sålde villan 2015.
(Uppgifter från telefonintervju med Agnes Odensten 2012.)

 Villan ur annat perspektiv Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014.

Adress: Ekebovägen 4 (klicka för karta).