Blekinge museum

Bokeliden 1


Akvarell från 1935 i privat ägo hos familjen Collén. (Blm LCS04)

Både Bokeliden I och Bokeliden II ägdes av regementspastor Algot Collén på 1920-talet.
1923 sålde Collén Bokeliden II. Familjen Collén behöll Bokeliden I och använde villan som sommarbostad fram till omkring 1940 då Karlskrona Stad förvärvade villan och inrättade provisoriska nödbostäder i huset. Villan revs ca 1952.

Tidigare benämning
Stadsäga 158

Karta