Blekinge museum

Bokeliden 2Villa Bokliden fotograferad av hyresgästen Gunnar Ekström 1960, Foto Föreningen Gamla Carlscrona. (Blm SLS 41)

Det är ren tillfällighet att Bokeliden 2, eller Bokliden som den numera kallas, är den enda villafarm som blivit kvar på Marieberg, Enligt uppgift var ägaren Thea Karlsson inte nöjd med priset, som Karlskrona stad erbjöd 1952 då man planerade att riva huset. Villan hade Theas man Edvard Karlsson köpt på 1940-talet förmodligen 1943. Så småningom troligen på 1970-talet sålde Thea Karlsson till kommunen. Både hon och familjen Ekström, som också bodde i huset, blev kvar som kommunens hyresgäster. År 1995, sedan Ekström flyttat, planerade staden att renovera och inreda tre lägenheter i huset. Inget hände och huset stod tomt till 2004, då Peter Håkansson köpte det. Huset var då mycket nedgånget och renoveringen tog därför ansenlig tid. 2012 hade Håkansson renoverat huset och inrett två lägenheter för uthyrning.*
(*Telefonsamtal med Ingvar Håkansson 2012)

Bokliden 2006. Foto Blekinge museum (Blm Db 2006 0280)

Adress: Rosenborgsvägen 2 (klicka för karta).
Kvarteret Drivbänken,
Tidigare benämningar:
Ägolott F
Stadsäga 158