Blekinge museum

Borgmästarekrogen/BlåportBilden visar området vid Blåport ca 1880. Till vänster Karlskrona lampfabrik.  Längs vägen syns porten som skall ha givit platsen dess namn. Fotografi efter målning i privat ägo. (Blm A 134541)

Krogen låg öster om gamla landsvägen i hörnet mellan nuvarande gatorna Ekorrvägen och Blåportsgatan.
Gården uppfördes omkring 1696 av Borgmästare Wilhelm Schlyter. Med anledning av hans stora skulder överlämnades gården 1698 till köpmannen Mattias Berchman i Lybeck. 1701 köptes den av bryggare Philip Heinrich Krahn. Magistraten invände mot köpet och önskade att anläggningen i stället skulle användas till fattighus. Landshövdingen var av annan uppfattning och köpet kom att stå fast. Under 1700- och 1800-talen fanns här en uppskattad krog. Troligen börjar namnet Blå Port användas runt 1850.
1860 fick färgerifabrikören Lars Klingwall lagfart på fastigheten. 1876 startade han Blå Portens tändsticksfabrik som drevs fram till 1884.  Då fastigheten köptes av fabrikör Svahn som startade Karlskrona lampfabrik här.

Karta

Källor
Gun Wilstadius, Vämö-Fäherden och skarprättarens ö, Blekingeboken 1974
Swahns tomtregister i Blekinge museums arkiv
Ljunggrens karta 1855