Blekinge museum

Aktivitet|2019.12.15 kl 13:00

ARTIST IN RETREAT #6

Blindfold och Svärd - Omslutna av Sölvesborgs tingshus. Kärlek till Justitia rättvisans gudinna? Flickor som jagar monster. Den Queera kärleken i Blekinge. Vi samtalar om skrivandets gränser och det produktiva i att överträda dem. När prosan blir teckning och poesin T-shirt aktivism. Det Queera är mer än bara innehåll, det Queera genomsyrar och ger. Regnbågar är enhet genom ljus och väta.

Vi möter två konstnärer som med skrivandet som utgångspunkt närmar sig uttryck traditionellt skilda från skrivandet. Vi pratar queerhet som metod. Regnbågar som ideal.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez publicerad poet med diktsamlingen IKON och t-shirts tryckande aktivist. Nikita Rissanen publicerad författare med romanen Evigheten Syster, tecknare och 3D-animatör.

Samtalet leds av konstnären Xenia Klein som kurerar Artist in Retreat; ett konstnärsresidens i mikroformat på Torhamnslandet i Blekinge.

Artist in Retreat är ett konstnärsresidens i mikroformat på Torhamnslandet i Blekinge som drivs av konstnären Xenia Klein. Under hösten 2019 tar Artist in Retreat formen av bland annat en konstnärssamtal- och konsteventserie som bjuder in unga nyetablerade konstnärer och kulturpraktiker till Blekinge för samtal och publika presentationer genom att ta avstamp i den lokala och regionala historien.

Artist in Retreat vill stimulera det konstnärliga och humanistiska samtalet i Blekinge.

Artist in Retreat möjliggörs i huvudsak av Konst i Blekinge och Karlskrona Kommun. Men stöds därutöver av Blekinge museum, Föreningen Kultur 307 och Kulturcentrum Ronneby.

Kontakt: Susanne Ström
Kostnad: Gratis
Plats/lokal: Sölvesborgs tingshus

Visa

Från

Till

Visa bara aktiviteter som innehåller