Blekinge museum

Filminspelning i Wämöparken

Digitalt konvent|2021.02.10 —2021.02.12

Folk & Kultur

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. För att gestalta historien och göra omvärlden uppmärksam på betydelsen av den långa kampen för rösträtt och relevansen av att hålla samtalet om demokratin levande deltar museet med en "demokrati-flashmobb"i årets digitala konvent.

I en förinspelad och coronasäker dramatisering får du reda på vad som händer när olika tider med liknande utmaningar möter varandra!

Koppla upp dig till FOLK OCH KULTURS digitala konventet där filmen visas för första gången. Du deltar coronasäkert hemifrån och det kostar inget att delta. Filmen kommer sedan att vara tillgänglig i museets digitala kanaler och sociala medier.

Produktion: Blekinge museum

Manus: Blekinge museum/Charlotte Nordheim och Ola Palmgren

Medverkande: Emelie Trossö, Rebecca Westermark, Johan Westermark

Foto/klippning: Medialandskapet/Albin Eriksson

Inspelningsplats: Wämöparken, Karlskrona

När läget återigen tillåter folksamlingar kan du till exempel råka hamna mitt i en "Demokrati-flashmob". Platser där människor rör sig i sin vardag förvandlas plötsligt till en scen där välkända agitatorer från tidigt 1900-tal fäller upp sina standar och banderoller för att sedan debattera kring den då brännande rösträttsfrågan. Vilken effekt möter debatten hos dagens publik? Och vad säger personerna från förr om hur vi tar hand om demokratin idag?

Under året kommer museet på olika sätt uppmärksamma demokratin. Museet planerar för program på museet och för skolan. Så länge som restriktioner gäller är programmen digitala.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och en plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Kontakt: Maja Heuer
Kostnad: Gratis
Plats/lokal: Hemma i soffan
I samarbete med: Folk & kultur

Visa

Från

Till

Visa bara aktiviteter som innehåller