Blekinge museum

Om oss

Blekinge museum startade sin verksamhet som museiförening 1899 och är idag ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt.

Stiftelsen Blekinge museum bildades 1983. Huvudmän är Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund.

Museets uppdrag är formulerat i museistiftelsens stadgar från 1983 (permuterade 2022) och i den statliga kulturpolitiken enligt årliga regleringsbrev. I uppdraget som ansvarsmuseum i Blekinge och som mottagare av statsbidrag, ingår att hålla en bred kompetens vad gäller hela det tredelade museibegreppet samla-vårda-visa. Här ingår även ett uttalat ansvar för kulturmiljövård i nära samverkan med länsstyrelsen. Blekinge museum skall bidra med museikompetens i hela Blekinge i samverkan med kommuner, hembygdsrörelsen och andra intressenter.

Profilområden: Gränsland, kust och skärgård, världsarvet Karlskrona.

Museet har ett 30-tal anställda som dels arbetar på museet vid Fisktorget dels i museets föremålsmagasin på Rosenholm. Museets kansli finns i Grevagården där även museichefen sitter.