Blekinge museum

Rapportnummer

2022:11

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Gribshunden. Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.

Marinarkeologisk undersökning, 2021.


Brendan Foley 2022
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →