Blekinge museum

Rapportnummer

2018:6

Projekttyper

Arkeologisk forskningsundersökning

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Lokal/projektnamn

Västra Vång

Projektansvarig




Forskningsgrävning Västra Vång 2017

Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun


Mikael Henriksson 2018
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →