Blekinge museum

Rapportnummer

2019:6

Projekttyper

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Lokal/projektnamn

Västra Vång

Projektansvarig




Forskningsgrävning Västra Vång 2018.

Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson med bidrag av Tyra Ericson 2019
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →