Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Rapporter

Hittade 242 ...

Rapport 2017:18 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Sturkö 97
Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning Siretorp 5:64 och 3:33
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1, Kristianopel, gamla stadsområdet.
Arkeologisk förundersökning, 2015
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:11 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:9 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby - Järnavik
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Torstäva 9:2. Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016
Arkeologisk utredning etapp 2
Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:3 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll i samband med schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:2 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde
Arkeologisk undersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Heliga kors kyrkogård. Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:17 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Nedläggning av avloppsledning i Örlogshamnen, Karlskrona 4:14, 4:43 RAÄ 77:1
Antikvarisk kontroll
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Lösen 70:1 Lyckå gamla stadsområde.
Arkeologisk förundersökning 2016
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:13 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kalleberga 30:1. Arkeologisk undersökning av fyndplats för eventuellt fornfynd.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:12 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Edestad 229. Förundersökning i samband med återställande. Gröningegården 7:1, Edestad socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:10 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Augerum 98:1, Afvelsgärde 1:1. Arkeologisk undersökning av stensättning 1975

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:9 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Glasfynd från Västra Vång

Ulf Näsman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning etapp 2. Hästholmen 1:67, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson, Björn Nilsson, Ingrid Gustin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:7 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning RAÄ Hjortsberga 173
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 173
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:6 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Arkeologisk forskningsgrävning 2014. RAÄ Hjortsberga 307
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 307
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:5 Hämta rapport (PDF 26 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2013

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 306
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggande av VA-ledning mellan Kullen och Uttorp
Särskild utredning samt förundersökning 2013-2014
Arkeologisk förundersökning, Särskild utredning
Stefan Flöög och Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:3 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologiska förundersökningar i Mörby 2014-2015.
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:2 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning av två vikingatida grophus i Mörby
Arkeologisk undersökning
Carl Persson med bidrag av Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Vekerum 22:1. Särskild utredning 2014-2015
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:23 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Arkeologiska utredningar i Mörby och Siretorp 2012-2015.
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:21 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge
Marinarkeologisk undersökning 2013-2015

Johan Rönnby, Niklas Eriksson, Ingvar Sjöblom, Joakim Holmlund, Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:18 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151

Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:17 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Sissebäck 1:3 m.fl. (Kämpaslätten). Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:15 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Sölve 23:3 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:13 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2012

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:12 Hämta rapport (PDF 31 MB)

Framsida
Längs Västergatan - inblickar i Kristianopels 1600-tal
Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 2014.
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning
Johan Åstrand, Cecilia Ring, Torbjörn Brorsson, Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Siretorp 3:2 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:10 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Säby 4:14 m.fl. Trummenäs. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:9 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Stiby 28:1 Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Nedläggande av fiberkabel på Torhamnslandet. Antikvarisk kontroll.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
VA-ledning Hosaby. Arkeologisk utredning steg 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:6 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro. Arkeologisk utredning steg 1.
Arkeologisk utredning etapp 1
Stefan Flöög, Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:5 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Fornlämning 55:1 Skavet, Inlängan S-1. Arkeologisk undersökning 1989 av skadad hustomtning. Torhamn socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning

Mikael Henriksson, Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:3 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Snarket, Hallarum 17:1. Arkeologisk undersökning 1998. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lösens kyrka. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:25 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Torp 6:1. Särskild undersökning 1992 av röse, fornlämning RAÄ Lösen 4:1.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:24 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Norragården 18:3. Särskild undersökning 1999 av fyndplats för vikingatida depåfynd. Mörrums socken, Karlshamns kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Vambåsa 1:1. Arkeologisk undersökning 1995 av skadad stensättning RAÄ 87. Förkärla socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:22 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Ronneby 25:19. RAÄ 124 Särskild undersökning 2000. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Telemast Siretorp 3:33. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:17 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hästaryd 1:2 m.fl Särskild utredning. Mörrums socken, Karlshamns kommun
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
kv Pottholmen. Frivillig arkeologisk utredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:15 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Arkeologi i det äldsta Sölvesborg. Arkeologisk undersökning i kvarteret Zebran 1 och 19. Sölvesborgs socken fornlämning 44. Sölvesborgs kommun, Blekinge.

Johan Åstrand, Ola Magnell, Jens Heimdahl, Torbjörn Brorsson och Åsa Pehrson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område

Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 87E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Följ på Facebook  Blekinge Museum