Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Rapporter

Hittade 299 ...

Rapport 2011:13 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Västra Vångs bygata. Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:9 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Fjärrvärmeschakt Västra Storgatan Sölvesborgs stad RAÄ 44.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:8 Hämta rapport (PDF 26 MB)

Framsida
Gravar och boplats vid Vedeby. Karlskrona 6:24 Stadsträdgården, Vedeby, Särskild undersökning 2011. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Pagelsborg 6:1. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Yngre järnålder i Gärestad och Augerum.
Edestads socken, Ronneby kommun och Augerums socken, Karlskrona kommun. Fyndanalys och förstudie
Arkeologisk förstudie
Torbjörn Brorsson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:5 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Siretorp, RAÄ 61. Siretorp 9:23, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Åsa Alering

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:3 Hämta rapport (PDF 11 MB)

Framsida
Augerums kyrkogård. Särskild undersökning i samband med schaktning för bergvärme. Augerums socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:23 Hämta rapport (PDF 327 KB)

Framsida
Kv Wachtmeister 54. RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:22 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Siretorp RAÄ 65. Boplats RAÄ 65, 109, 110, Mjällby socken.
Siretorp 5:5 och 3:33 Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Kerstin Svensson, Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:21 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Kristianopel S1, S2 m fl. RAÄ 206 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:18 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Mjällby 1:27 och Siretorp 2:14. RAÄ 74, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:17 Hämta rapport (PDF 960 KB)

Framsida
Säby 4:14 Trummenäs. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:16 Hämta rapport (PDF 491 KB)

Framsida
Saxemara 18:1 och 1:90. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:14 Hämta rapport (PDF 418 KB)

Framsida
Blekinge flygflottilj F17. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:13 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
Ny sträckning av Väg E22. Sölve-Stensnäs. Förundersökning 2010. Sölvesborgs och Karlshamns kommun, B
Arkeologisk förundersökning
Elisabeth Rudebeck, Kenneth Alexandersson, Åsa Jönsson, Alexandra Nylén, Helena Victor

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:12 Hämta rapport (PDF 963 KB)

Framsida
VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:11 Hämta rapport (PDF 759 KB)

Framsida
Torhamn 9:2. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:10 Hämta rapport (PDF 368 KB)

Framsida
Sölvesborg 4:5. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:9 Hämta rapport (PDF 775 KB)

Framsida
Kulturhistorisk analys och åtgärdsbeskrivning rörande den marina kulturmiljön vid Hanöbanken, Blekinge län.

Lars Einarsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. RAÄ 68, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:4 Hämta rapport (PDF 25 MB)

Framsida
Bubbetorp. Fossil åker RAÄ 42 och 44 Rödeby socken, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning

Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:5. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:2 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lörby 45:1 m.fl. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Jan-Åke Andrén

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:49 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Väg E22 sträckan väg 529 till Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Arkeologisk utredning etapp 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Martin Hansson med bidrag från Kenneth Alexandersson, Björn Gedda, Mikael Henriksson, Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:42 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Verstorp 2:20
Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:41 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Torhamn 9:2 m. fl.
Torhamns socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:40 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Avaskär, RAÄ 223. Sjövik 1:1, Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:39 Hämta rapport (PDF 318 KB)

Framsida
Fjärrvärme till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:38 Hämta rapport (PDF 567 KB)

Framsida
Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:37 Hämta rapport (PDF 417 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Rådhusgatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:36 Hämta rapport (PDF 566 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Kyrkogatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:35 Hämta rapport (PDF 431 KB)

Framsida
Fjärrvärme i Klostergatan och kv Pollux. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:34 Hämta rapport (PDF 420 KB)

Framsida
Lindholmen/Söderstjärna. Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:33 Hämta rapport (PDF 736 KB)

Framsida
Arsenalen. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:32 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Kulturlandskapsutredning

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:31 Hämta rapport (PDF 797 KB)

Framsida
Anläggande av skyddsvall inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:30 Hämta rapport (PDF 555 KB)

Framsida
Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:29 Hämta rapport (PDF 753 KB)

Framsida
Lörby 7:4 och 7:32. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:28 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kv Kölen (Hästö marina) m.fl. Kulturmiljöutredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:27 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan etapp 3. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:26 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Torstäva
Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:25 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Hasslö 7:135. Hasslö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:23 Hämta rapport (PDF 875 KB)

Framsida
RAÄ Mjällby 74:1
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:19 Hämta rapport (PDF 500 KB)

Framsida
Attanäs 4:6. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:18 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Listerby 1:5 och 1:8. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:17 Hämta rapport (PDF 670 KB)

Framsida
Berntorp 1:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:16 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Väg 657 Backaryd - Hjorthålan.
Backaryds socken, Ronneby kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:15 Hämta rapport (PDF 940 KB)

Framsida
Asarum 3:2 resp 4:2. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:14 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Schaktning i korsningen Västra Torggatan/Karlskronagatan, Ronneby stad. RAÄ 214 Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge län.
Särskild arkeologisk undersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:11 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Möllelycke 1:5. RAÄ Kyrkhult 528. Kyrkhults socken, Olofströms kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område

Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge MuseumInstagram Följ på Instagram