Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Rapporter

Hittade 293 ...

Rapport 2015:18 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151

Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:17 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Sissebäck 1:3 m.fl. (Kämpaslätten). Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:15 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Sölve 23:3 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:13 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2012

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:12 Hämta rapport (PDF 31 MB)

Framsida
Längs Västergatan - inblickar i Kristianopels 1600-tal
Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 2014.
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning
Johan Åstrand, Cecilia Ring, Torbjörn Brorsson, Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Siretorp 3:2 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:10 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Säby 4:14 m.fl. Trummenäs. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:9 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Stiby 28:1 Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Nedläggande av fiberkabel på Torhamnslandet. Antikvarisk kontroll.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
VA-ledning Hosaby. Arkeologisk utredning steg 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:6 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro. Arkeologisk utredning steg 1.
Arkeologisk utredning etapp 1
Stefan Flöög, Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:5 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Fornlämning 55:1 Skavet, Inlängan S-1. Arkeologisk undersökning 1989 av skadad hustomtning. Torhamn socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning

Mikael Henriksson, Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:3 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Snarket, Hallarum 17:1. Arkeologisk undersökning 1998. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lösens kyrka. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:25 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Torp 6:1. Särskild undersökning 1992 av röse, fornlämning RAÄ Lösen 4:1.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:24 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Norragården 18:3. Särskild undersökning 1999 av fyndplats för vikingatida depåfynd. Mörrums socken, Karlshamns kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Vambåsa 1:1. Arkeologisk undersökning 1995 av skadad stensättning RAÄ 87. Förkärla socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:22 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Ronneby 25:19. RAÄ 124 Särskild undersökning 2000. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Telemast Siretorp 3:33. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:17 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hästaryd 1:2 m.fl Särskild utredning. Mörrums socken, Karlshamns kommun
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
kv Pottholmen. Frivillig arkeologisk utredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:15 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Arkeologi i det äldsta Sölvesborg. Arkeologisk undersökning i kvarteret Zebran 1 och 19. Sölvesborgs socken fornlämning 44. Sölvesborgs kommun, Blekinge.

Johan Åstrand, Ola Magnell, Jens Heimdahl, Torbjörn Brorsson och Åsa Pehrson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:14 Hämta rapport (PDF 35 MB)

Framsida
Damm 6 och bro 597
Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Tony Björk, Bo Knarrström och Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:11 Hämta rapport (PDF 38 MB)

Framsida
Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län.
Särskild arkeologisk undersökning
Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:10 Hämta rapport (PDF 51 MB)

Framsida
Norje Sunnansund. Boplatslämningar från tidigmesolitikum och järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge.

Mathilda Kjällquist, Andreas Emilsson & Adam Boethius

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:9 Hämta rapport (PDF 44 MB)

Framsida
Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län
Särskild arkeologisk undersökning
Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:8 Hämta rapport (PDF 16 MB)

Framsida
Gustavstorpsvägen
Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Tyra Ericson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Yta 7
Inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10, 9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1.
Särskild utredning
Mikael Henriksson och Tony Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:6 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Vedeby gata - Carlandravägen Särskild utredning. Augerum socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:5 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Torstäva 13:25 särskild utredning steg 2. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Väg 27 sträckan Möllenäs - Backaryd. Särskild utredning steg 2. Ronneby och Backaryd socknar, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:3 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Del av Hörby bytomt. RAÄ 119, Hörby 3:111, Mjällby socken, Sölvesborg kommun. Arkeologisk förundersökning.

Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:2 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kråkerum 7:3 m.fl. Särskild utredning. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:27 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Fjärrvärme vid Sölvesborgs slott. Arkeologisk förundersökning inom Borgen 3. RAÄ 17 Sölvesborgs socken.Sölvesborgs kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning
Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:24 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Öljersjö och Torstäva VA-ledning. Särskild arkeologisk utredning. Lösen socken, Karlskrona kommun
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:22 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:21 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Ysane 26:1, del av. Särskild arkeologisk utredning. Ysane socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:20 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Pumpgrop i V.Vång Johannishus 1:2. Arkeologisk efterundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 318
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:19 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan etapp V. Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:18 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kristianopels Camping. Efterundersökning inom RAÄ 222. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:17 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Siretorp 3:33 Sandviken. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Sölve 3:26. Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:15 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kvarteret Zebran 1, 18 och 19. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 44, Sölvesborgs medeltida stad, Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning
Johan ÅStrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:14 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka. Arkeologisk efterundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kronosmedjan i Lyckeby. Genomgång av arkivhandlingar. Augerum socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:12 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vattenverket i Hjortsberga. Arkeologisk förundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:9 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
GC-väg Sandviken. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Frändatorp 25:13 och 25:14. Översiktlig kulturlandskapsutredning. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område

Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram