Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2149 ...

Rapport 2013:21 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Ysane 26:1, del av. Särskild arkeologisk utredning. Ysane socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:20 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Pumpgrop i V.Vång Johannishus 1:2. Arkeologisk efterundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 318
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:19 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan etapp V. Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:18 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kristianopels Camping. Efterundersökning inom RAÄ 222. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:17 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Siretorp 3:33 Sandviken. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Sölve 3:26. Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:15 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kvarteret Zebran 1, 18 och 19. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 44, Sölvesborgs medeltida stad, Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning
Johan ÅStrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:14 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka. Arkeologisk efterundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kronosmedjan i Lyckeby. Genomgång av arkivhandlingar. Augerum socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:12 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vattenverket i Hjortsberga. Arkeologisk förundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:9 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
GC-väg Sandviken. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Frändatorp 25:13 och 25:14. Översiktlig kulturlandskapsutredning. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Milasten 1:28 m.fl. Antikvarisk kontroll. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kv Rådmannen 10. Antikvarisk kontroll. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:5 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inom Sölve företagsområde.Sölvesborgs socken och kommun, Blekinge.
Arkeologisk utredning etapp 2
Åsa Alering

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Långasjönäs 1:20 RAÄ 379. Särskild utredning. Asarum socken, Karlshamns kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:3 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Karlshamn 5:1. Östra skogsborg. Arkeologisk förundersökning. Karlshamns socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:2 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
VA-ledning Kartorp-Listerby. Arkeologisk utredning och förundersökning. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Häljarum 2:7 m.fl. Särskild utredning. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:34 Hämta rapport (PDF 16 MB)

Framsida
Sissebäck 1:3 m.fl (Kämpaslätten). Utökad särskild utredning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun
Särskild utredning
Titti Fendin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:33 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vedebylund 1:1. Särskild utredning. Augerums socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:32 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Boa 1:2 och 3:8. Särskild utredning. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Särskild utredning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:31 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Augerum S:1 Ekebacksgärdet. Magnetometerundersökning. Augerums socken, Karlskrona koomun.

Mikael Henriksson och Torbjörn Brorsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:29 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Stiby 28:1. Särskild utredning. Mjöllby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:27 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Anglemåla 1:3. Särskild utredning. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:26 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Återställande av skadade fornlämningar RAÄ Förkärla 58:1-2, Vambåsa 1:4

Stefan Flöög, Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:25 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Trefaldighetskyrkan Karlskrona stadsförsamling.
Arkeologisk förundersökning. RAÄ 77 Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Titti Fendin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:24 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka, dragning av elkabel Hjortsberga kyrka - Johannishus. Särskild utredning och arkeologisk förundersökning

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:23 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka, kyrkogården. Arkeologisk förundersökning 2012.

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:22 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
VA-ledning Sandviken etapp 3. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:20 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Mjövik 1:3. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:18 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Anläggande av fjärrvärme vid Rosenholm 2019-2010.
Antikvarisk besiktning. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:17 Hämta rapport (PDF 571 KB)

Framsida
Schaktning för fjärrvärme på stortorget.
RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Väg 27. Sträckan Möllenäs - Backaryd. Särskild utredning steg 1. Ronneby och Backaryd socknar, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning etapp 1
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Spandelstorp-Hässlegården-Mölletorp-Augerum.
Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:14 Hämta rapport (PDF 683 KB)

Framsida
Schaktning för fjärrvärme inom kv Yngve i Ronneby.
Arkeologisk förundersökning. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:13 Hämta rapport (PDF 491 KB)

Framsida
Schaktning inom Bräkne-Hoby kyrkogård.
Arkeologisk förundersökning. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:12 Hämta rapport (PDF 589 KB)

Framsida
Schaktning inom Edestad kyrkogård.
Arkeologisk förundersökning. Edestad socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:11 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
GC-Väg Sandviken. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:10 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Hosaby-Mjällby vattenledning
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:9 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stiby 5:25. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:8 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stiby 5:2. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Asarums kyrka. Arkeologisk förundersökning. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:5 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Mjällby fjärrvärme 2010. RAÄ 124 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stenen vid Gissla sträte.
Antikvarisk övervakning i samband med återställande av skadad fornlämning. RAÄ 7:1, Mörrums socken, Karlshamns kommun.
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:2 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Saxemara 1:146. Ronneby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:1 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Ysane 11:12 och Lörby 6:3. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:26 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Vieryds by. RAÄ 717, Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:25 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Berntorp 4:1. Särskild utredning. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:23 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Västra Vångs by RAÄ 116 resp. 189 Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Magnetometerundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område