Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2149 ...

Rapport 2009:18 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Listerby 1:5 och 1:8. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:17 Hämta rapport (PDF 670 KB)

Framsida
Berntorp 1:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:16 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Väg 657 Backaryd - Hjorthålan.
Backaryds socken, Ronneby kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:15 Hämta rapport (PDF 940 KB)

Framsida
Asarum 3:2 resp 4:2. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:14 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Schaktning i korsningen Västra Torggatan/Karlskronagatan, Ronneby stad. RAÄ 214 Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge län.
Särskild arkeologisk undersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:11 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Möllelycke 1:5. RAÄ Kyrkhult 528. Kyrkhults socken, Olofströms kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Mjällby 2:21. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:8 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
RAÄ Mjällby 74:1. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:1 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Anglemåla 1:2. Edestad socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:37 Hämta rapport (PDF 383 KB)

Framsida
Lösen 7:2. Lösen socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:36 Hämta rapport (PDF 1024 KB)

Framsida
Nättraby - Måstad 1:1 m.fl. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:35 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Vindkraftspark Brunsmo. N och S Flymen.
Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:34 Hämta rapport (PDF 813 KB)

Framsida
Vindkraftsprojekt Tokaryd.
Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:33 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hakarp 2:1 m.fl. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:27 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Västra Rödeby 3:1 Bubbetorp. Rödeby socken, Karlskrona kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:26 Hämta rapport (PDF 366 KB)

Framsida
Valje 3:3. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:24 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Västra Vång Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:23 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Medeltida stadslager. Kv Måns 7 och 8 Ronneby. RAÄ 214, Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild arkeologisk undersökning

Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:19 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Kulturmiljöutredning för del av Karlshamn 5:1.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:17 Hämta rapport (PDF 353 KB)

Framsida
Yxnarum 7:9. Listerby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:12 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Listerby 130. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:11 Hämta rapport (PDF 20 MB)

Framsida
Slättanäs RAÄ 175. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Åsa Jönsson, Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:9 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Mörrum RAÄ 17. Mörrums sn, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:8 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan och kv Måns. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:6 Hämta rapport (PDF 708 KB)

Framsida
RAÄ 77 Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:5 Hämta rapport (PDF 416 KB)

Framsida
Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:4 Hämta rapport (PDF 629 KB)

Framsida
Trummenäs udde. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:3 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Besiktning av planerad dragning av vattenledning mellan Lyckeby och Johannishusåsen.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:2 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Sölve 3:10 m fl. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild arkeologisk utredning
Särskild utredning
Tony Björk Linda Pettersson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2008:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vattenledning Jämjö-Ramdala
Särskild arkeologisk undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson, Ylva Wickberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:28 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Mjällby 2:37 och 10:112. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Linda Pettersson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:27 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Eriksberg
Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:26 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Matvik - Vettekulla.
Hällaryds socken, Karlshamns kommun. Översiktlig kulturhistorisk utredning.

Agneta Ericsson, Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:25 Hämta rapport (PDF 328 KB)

Framsida
Drottninggatan etapp 2. Karlskrona socken, Karlskrona kommun
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:24 Hämta rapport (PDF 401 KB)

Framsida
Jämjö 6:1. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:23 Hämta rapport (PDF 377 KB)

Framsida
Frostentorp 4:3 och asarum 40:1. Asarum socken, Karlshamns kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:22 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Listerby 4:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning.

Karl-Axel Björkqvist, Ancela Backman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:20 Hämta rapport (PDF 357 KB)

Framsida
Vattenledning Jämjö-Ramdala. Jämjö och Ramdala socknar, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:19 Hämta rapport (PDF 496 KB)

Framsida
Nättraby kyrkogård. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:18 Hämta rapport (PDF 396 KB)

Framsida
Kv Hector 8 och Kv Havfrun 12.
Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:17 Hämta rapport (PDF 405 KB)

Framsida
Vattenborgen Kv Sjöstjärna 3 och 4. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:16 Hämta rapport (PDF 503 KB)

Framsida
Sölvesborgs fjärrvärme. I anslutning till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:15 Hämta rapport (PDF 261 KB)

Framsida
Västra Vång. Särskild utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:14 Hämta rapport (PDF 436 KB)

Framsida
Asarum 3:2. Asarum socken, Kalrkshamns kommun.
Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:12 Hämta rapport (PDF 861 KB)

Framsida
Listerby 16:54 och Yxnarum 19:12. Fältarbetsfas II.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:11 Hämta rapport (PDF 816 KB)

Framsida
Yxnarum 21:1.
Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Strömma 1:7 samt Asarum 13:37 resp. 13:67. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Kulturmiljöutredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:9 Hämta rapport (PDF 516 KB)

Framsida
Påtorp 2:1. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:8 Hämta rapport (PDF 281 KB)

Framsida
Olofströms simhall. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2007:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Jämshögs kyrkogårdsmur. Jämshög socken, Olofströms kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område