Blekinge museum

Bild från museibutiken. Böcker på hyllor.

Böcker utgivna av Blekinge museum

Här hittar du böckerna utgivna av Blekinge museum. De senaste utgivna ligger överst i listan. Vill du beställa boken och få den hemskickad? Frakt/porto och exepditionsavgift tillkommer. Kontakta museibutiken!

Arkeologi i Blekinge, 80:-


Blekinge är varken det största eller mest tätbefolkade landskapet i Sverige. Detta till trots kan det erbjuda berättelser ur historien som fängslar långt fler än bara de som bor i regionen idag. Arkeologi i Blekinge är en populärvetenskaplig skrift som presenterar en rad olika arkeologiska och kulturhistoriska projekt som genomförts i Blekinge under de senaste åren. De medverkande författarna har alla, på ett eller annat sätt, verkat inom länet under de senaste 20 åren. I skriften kan du bland annat läsa om pestkyrkogården i Holje, kritpipsfabrikören i Karlskrona, surmörtar, skattfynd, stenåldersbyar och mycket annat spännande. Ett trettiotal författare medverkar som alla är alla specialister inom sina områden och är verksamma inom kulturmiljövård, arkeologi och forskning.

Utgiven 2022. 100 sidor, rikt illustrerad, häftad. Ett trettiotal författare medverkar som alla har specialistkunskaper inom sina ämnen.

Saker - föremål berättar Blekinges historia, 225:-


Sedan Blekinge museum grundades 1899 har samlingen ständigt utökats. Idag består den av tiotusentals föremål från hela länet. Till boken har vi valt ut 75 föremål som spänner från stenålder till samtid, från rik till fattig, från stad till land. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om Blekinge. Vissa föremål känner du kanske igen medan andra ger dig nya perspektiv på länets historia.

Utgiven 2021. 184 sidor, rikt illustrerad, inbunden.

Gribshunden 1495 - medeltidens modernaste skepp
195:-

Skeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby år 1495. Det var då den danske kungens flaggskepp, men var byggt längre söderut i Europa och är sannolikt det bäst bevarade skeppet i världen från Columbus tid. Vraket belyser både den lokala blekingska historien och de hårdföra nordiska furstarnas kamp om Östersjön. Det ger pusselbitar till statsbildningsprocessen i Danmark och Sverige och berättar om den roll oceangående örlogsskepp som Gribshunden hade i upptäcktsresorna till främmande kontinenter.

Studier av skeppsvrak från medeltiden och senare perioder innebär särskilda förutsättningar och möjligheter. Sådana skepp kan undersökas parallellt av forskare från flera olika humanistiska discipliner. I den här skriften sammanfattas några hittills vunna resultat från de arkeologiska undersökningarna av vrakplatsen, men den är också en sammanställning av den historiska forskningen kring skeppet och dess kulturhistoriska sammanhang.

Medverkande forskare är Niklas Eriksson, Thomas Persson,
Johan Rönnby och Ingvar Sjöblom.
79 sidor, rikt illustrerad, inbunden.

Agdatorp - en herrgård i Blekinge
Statsmän, amiraler, kvinnopionjärer, flyktingmottagare.
Pris: 160:-

Bokens underrubrik är statsmän – amiraler – kvinnopionjärer – flyktingmottagare.

Agdatorp är en av amiralsgårdarna utanför Karlskrona. Gården har en spännande och viktig historia inte bara i ett lokalt perspektiv utan också i ett nationellt. På gården har amiraler och statsmän bott och de kommer till tals i boken genom citat från dagböcker och brev. Flera av dem har varit inbegripna i skeenden som haft att göra med Sveriges förhållande till andra länder.

Under sent 1800-tal och början av 1900-talet präglades livet på gården av de framväxande folkrörelserna. Här fanns till exempel en trädgårdsskola för kvinnor vilken var välkänd både nationellt och internationellt. Under Andra världskriget fick flyktingar och motståndsmän en fristad här.

Det är första gången som gården dokumenteras på detta sätt. Författarna lyfter fram den spännande historien om gården och människorna som bott där med stor kunskap och känsla.

Boken är författad av Erik Björnberg och Christer Fredholm. Boken är rikt illustrerad med äldre foton. Fotograf Bengt Pettersson står för de nytagna bilderna. 187 sidor, inbunden. Boken är utgiven av Blekinge museum och finns att köpa genom museets butik. 187 sidor, hårdband. Rikt illustrerad.

Rockscen Blekinge 69-99, Blekingeboken 2018
Pris: 225:-
Ett nedslag i blekingska rockhistorien. Boken innehåller ett antal artiklar av musiker och andra som var aktiva inom musiklivet under perioden 1969-1999. Alla var kanske inte bra på att spela men alla hade en brinnande kärlek till musiken. Gör det själv-andan var en grogrund för utvecklingen och kreativiteten flödade. Med boken följer 2 CD-skivor.

1900-talets kommunikationer, Blekingeboken 2017
Pris: 190:-
Minnesbilder om kommunikationer i Blekinge under 1900-talet. Från Gästgiverier och skjutshåll till flyg och flygplatser. 192 sidor, inbunden.

Per Serre
Pris: 295:-
Per Serre har gjort sig känd som en sann naturvän som ofta hämtar inspiration till sitt skapande från miljöer i Blekinge skärgård. Framför allt har han gåvan att kunna fånga och förmedla naturens färgharmonier.
Författare: Thomas Kjellgren med bidrag av Leifh Stenholm.
160 sidor, inbunden.
Utgivningsår 2017


Spår av ett landskap - bronsålder i Blekinge
Pris: 190:-
Med boken vill Blekinge museum för första gången samlat presentera landskapets hällristningar men också med hjälp av övriga fornlämningar och fynd ge en översiktlig bild av bronsåldern i Blekinge.
Författare: Thomas Persson
211 sidor, inbunden.
Utgivningsår 2016
Vikten av Vång - en järnåldersplats tar form
Pris: 120:-
Under de senaste åren har många olika forskare och experter intresserat sig för lämningarna i Västra Vång. Vad gömmer sig bakom "skatterna från Vång"? Vad säger fynden om platsen och människorna som levde här. Vad kan landskapet runt omkring berätta? Här får du några svar och dessutom en inblick i arkeologins spännande metoder och specialistområden.
Redaktörer: Mikael Henriksson och Björn Nilsson
119 sidor, limbunden.
Utgivningsår 2016

Rockscen Blekinge 69-99
Pris: 80:-
Utställningskatalog. Minnen och berättelser från tiden 1969-99 då det hände mycket på Blekinges musikscen. Personliga minnen berättar om en tid då kreativiteten flödade och det fanns flera hundra band i Blekinge.
Redaktör: Jonas Eckerbom
Utgivningsår 2016
Häfte, 55 sidor.

Gribshunden 1495
Pris: 80:-
Marinarkeologisk undersökningsrapport Södertörns högskola/Maris. Innehåller skeppsarkeologisk analys, Identifiering och historiskt sammanhang, metod och tillvägagångssätt.
Utgivningsår 2015
66 sidor, klammerhäftad.

Genom linsen
Pris: 195:- 
 
Blekinge har och har haft många duktiga fotografer både professionella och amatörer. Denna fotobok presenterar några av dem och ett urval av deras fotografier. De flesta ha Blekinge som arena men några av dem har världen. Boken innehåller foto från 1920-talet till 2015, fotohistoria, personliga minnen och berättelser. Blekingebok 2015.    
Utgivningsår: 2015        
167 sidor, hårdband

Under asfalten - arkeologisk undersökning Sölve - Stensnäs    
Pris: 80:-
Utställningskatalog som presenterar fynden och resultaten från den arkeologiska undersökningen längs väg E22.    
Utgivningsår 2015    
68 sidor, klammerhäftad.

SLUT! Skatterna från Vång    
Den första publikationen som presenterade de arkeologiska fynden från Västra Vång i anslutning till utställningen som öppnade 2014.     
Utgivningsår: 2014    
59 sidor, klammerhäftad

Tre år i Vång
Pris: 80:-
Bildkatalog som ger en inblick i det arkeologiska arbetet.
Utgivningsår: 2014
59 sidor, klammerhäftad

Elisabet Svensson - lerans livsformer    
Pris: 295:-
Med fantasi och experimentlusta utforskar Elisabet Svensson sina material och former. I hennes verk betonas det ursprungliga, det livskraftig och personliga. Formsäker och ofta med en oväntad färgskala skapar hon verk som aldrig följer en minsta motståndets lag. Kort sagt: hon är av våra bästa och viktigaste skulptörer.   Författare: Thomas Kjellgren            
Utgivningsår: 2013
160 sidor, hårdband

Konstmöten i Blekinge
Pris: 175:-     

Boken vill väcka nyfikenhet och inspirera till att se och upptäcka konst som finns i Blekinge. De allra flesta verk som presenteras i denna bok ingår i Blekinge museums samlingar.
Blekingeboken 2013    
Författare: Tullan Gunér    
Utgivningsår: 2013    
103 sidor, hårdband

Blekinges dansktid
Pris: 80:-
Utställningskatalog
Utgivningsår: 2013
43 sidor, klammerhäftad

SLUT! Speglingar
I denna bok presenteras ett litet urval fotografier från tiden 1849 till 1920 ur den rika bildskatt som finns i Blekinge museums och länets hembygdsföreningars samlingar. Många av dem har tidigare aldrig varit publicerade. Blekingebok 2012
Utgivingsår: 2012
174 sidor, hårdband

FÅTAL KVAR I LAGER! Signar Bengtson - som jag själv minns det    
Pris: 295:-
Signar N Bengtson är en minnets och hjärtats målare och skulptör som tar vid där folkkonsten upphör. Han är konstnären som har mycket att berätta från alla sina resor och som med glimten i ögat och mycket kärlek skildrar världen omkring sig.  Författare: Signar Bengtson            
Utgivningsår: 2011
175 sidor, hårdband

Lehån - Inte en dag utan ett streck    
Pris: 295:-
Ett porträtt av tecknaren lehån - Lars-Erik Håkansson. En konstnär som ständigt ifrågasätter vårt sätt att se på världen runt omkring oss. Hans främsta vapen är linjen. Den framkallar vår samtid, undersöker maktens arrogans och det komplicerade mönster av tankar och handlingar som formar vår gemensamma tillvaro.    
Författare: Thomas Kjellgren
Utgivningsår 2010
160 sidor, hårdband

Johnny Martinsson    
Pris: 295:- 
Skulptören Johnny Martinssons konstnärliga uttryck har starkt präglats av uppväxten på Tärnö och livet vid havet. Klarsynt och medvetet utforskar han kraftfälten i skeppens linjert, vattnets rörelser, spantformerna och segeldukarnas ytor och skapar utifrån detta tydliga och mångtydiga skulpturer.
Författare: Thomas Kjellgren            
Utgivningsår: 2009
159 sidor, hårdband

Sten på sten    
Pris: 70:-
Råd om hur man bygger och renoverar stenmurar. Författaren ger också en kulturhistorisk introduktion till stenmurar.   
Författare: Thomas Persson
Utgivningsår: 2009                
30 sidor, klammerhäftad

Grevagården - stenhuset i stan    
Pris: 100:-
Det är första gången som kunskap om Grevagården är samlad inom samma pärmar. Huset belyses ur olika aspekter. Särskilt kan nämnas artikeln ”Herre i sitt eget hus” där antikvarie Stefan Flöög belyser ett kvinnoöde från sent 1600-tal och tidigt 1700-tal nämligen Sofia Lovisa Wachtmeisters liv utifrån hennes kassaböcker. Blekingeboken 2005
Utgivningsår: 2005                    
143 sidor, hårdband

Vanartigt kvinnfolk    
Pris: 190:-
Med breda och färgstarka penseldrag skildras kvinnoöden i 1700-talets Karlskrona. En värdefull pusselbit till världsarvsstaden Karlskronas historia.
Författare: Michael Helgesson    
Utgivningsår: 2003    
192 sidor, hårdband

Saxemara båtvarv    
Pris: 175:-   
Berättelsen om Saxemara båtvarv. Varvet har funnits på platsen sedan 1927 och är idag är det enda i sitt slag som ännu är i drift. Blekingebok 2002.
Författare: Björn O Svensson    
Utgivningsår: 2002    
88 sidor, hårdband

John Lind – Karlskronapojken som vann världsrykte    
Pris: 90:-
Välkommen att ta del av John Linds spännande livsöde som damimitatör i slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Invtervjuer med John Lind BLt 1933-34 där han själv berättar. Texter av Gun Wilstadius och Uno ”Myggan” Ericson.
Utgivningsår: 2001
79 sidor, limbunden.

Erik Langemark - Kärleken till landskapet    
Pris: 195:-
Boken riktar fokus på Erik Langemarks landskapsmåleri.
Ett generöst urval av målningar varvas med samtal och minnen.         
Författare: Kelly Lindblom    
Utgivningsår: 1999    
119 sidor, hårdband

Three public projects
Pris: 30:-
Dokumentation av konstprojektet med samma namn. Projektet genomfördes i Karlskrona 1998-99. Medverkande konstnärer Mike Bode, Superflex och Elin Wikström
Utgivningsår: 1999    
104 sidor, hårdband    

Med smak av Blekinge - mat, människor, miljöer    
Pris: 190:-   
Boken innehåller mer än 100 recept på gamla och nya blekingerätter men också ett stort antal artiklar och notiser från ett landskap med en spännande kulturhistoria    
Författare: Susanne Ström, Jan-Öjvind Swahn och Ingemar Lönnbom    
Utgivningsår: 1998    
160 sidor, hårdband