Blekinge museum

Akvarell från början av 1800-talet. Motivet visar Grevagården mot Borgmästaregatan.

Säkert museibesök!

Så jobbar vi för ett tryggt museibesök

Receptionen har plexiglasskydd mellan personal och besökare.

Handspritsstationer finns utplacerade i Grevagården.