Blekinge museum

Webbplatsens tillgänglighet

Stiftelsen Blekinge museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet på webbplatsen. Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig i enlighet med webbdirektivet som började gälla 23 september 2020. Under 2022 kommer en ny webbplats att lanseras.

Nedan hittar du information om hur museet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Vi försöker skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan ta del av informationen på webbplatsen.
Om du inte kan ta del av information på denna webbplats kan du vända dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig så att du först och främst får tillgång till informationen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten genom att skicka epost till info@blekingemuseum.se.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen strävar efter att vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.  

Vi är medvetna om att det finns brister beträffande tillgängligheten och arbetar kontinuerligt för att åtgärda dessa. Tekniskt arbetar vi för att märka upp olika delar av webbplatsen för att underlätta för screen readers, samt säkerställa att användare som använder tangentbord kan navigera på ett enkelt sätt. Vissa delar av webbplatsen är inte en del av webbplatsens ordinarie menyträd, utan bildar egna miniwebbplatser med egna menyträd. Vi jobbar för att skapa en sitemap som ett alternativt sätt att få överblick över hela siten. Dessutom är målet man kunna hitta allting genom att söka i sökrutan.

Dokument i pdf format
På blekingemuseum.se finns det pdf-dokument som inte tillgodoser webbdirektivet för tillgänglighet på internet fullt ut. Blekinge museum väljer ändå att tillgängliggöra denna kulturarvsinformation trots de begränsningar som föreligger.

Undantag för oskäligt betungande anpassning
På blekingemuseum.se finns det pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi ser i dagsläget ingen praktisk och ekonomisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som det innebär att göra dessa tillgängliga.

Hur vi testar webbplatsen
Siten kontrolleras årligen med PowerMapper SortSite för att säkerställa att den uppfyller kraven för tillgänglighet.