Blekinge museum

Björkholmen

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Karlskrona

1994 genomförde Blekinge museum en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Trossö, Björkholmen och Stumholmen i Karlskrona.

Här kan du ladda ner den sammanfattande rapporten. Dokumentation D199404

Notera att materialet från Björkholmen är något begränsat.

Foto Blm San 2426 fotograf: Ingmar Johansson