Blekinge museum

Dokumentera dina levande traditioner!

Gör så här: Tagga dina bilder på sociala medier som du tycker visar dina levande traditioner eller ta nya bilder och lägg upp med hashtaggen #levandetraditioner2022

Kulturarvsdagen den 11 september är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang och den nationella temadagen har i år temat Hållbart kulturarv.
Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan och kultur. Till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller traditioner. Immateriella kulturarv eller levande traditioner är seder, bruk, uttryck, kunskaper och traditioner som vi känner är del av vårt kulturarv.

Exemplen över immateriella kulturarv i Sverige är – fika, allemansrätten, klapp- och sånglekar, trasmattsvävning, lajv, fäbodkultur, kärlekslås, purim, luciatåg, studentspex, nyckelharpa, surströmming, polkagrisbakning och sång och dans runt midsommarstången. Det kan också vara traditioner som du och dina vänner har skapat bara för er, något du gör med kollegorna eller din familj. Hur vi nyttjar naturen, vad vi odlar i trädgården och hur vi tillagar mat är vidare exempel, likaså kläder vi bär vid vissa tillfällen, hur vi putsar silvret vid jul eller hur vi nattar våra barn.

Ibland förknippas kulturarv med något som inte förändras, något som är gammalt och som är vad det alltid har varit. Men så är det inte. Det som kännetecknar traditioner är dels att de upprepas, dels att de hela tiden förändras. Så vi efterfrågar nu dina bilder på det du tycker är del av dina levande traditioner. De kan vara gamla som gatan, helt nya eller nåt som visar på förändring. Alla har vi olika tankar om vad som är vårt kulturarv eller våra traditioner och vi vill fånga hela mångfalden av vår kulturs uttryck.

Genom hashtaggen #levandetraditioner2022 och insamlingen skapar vi tillsammans en samling som dokumenterar vårt immateriella kulturarv- som tryggar, bevarar, för det vidare och förändrar det. Så var med och skapa och bevara våra levande traditioner. 

Uppropet är ett gemensamt projekt som genomförs på flera ställen i Sverige.