Blekinge museum

Dokumentationer i urval

ID Dokumentation Dokumentationens namn

D1934001 Naturminnesinventering
D1936002 Om laxfisket i Mörrumsån
D1937002 Stenhuggeriet i Blekinge
D1947001 Blekingehistorier
D1955001 Broinventering
D1959001 Fiskeriundersökning 55, 56 och 59
D1966001 Båtundersökningar 1960-66
D1968002 Stenhuggeriundersökning - Tjurkö
D1974001 Marina spärranläggningar
D1974002 Sjöfartsorten Pukavik.  
D1974004 Byggnadsinventering Ronneby Blekan
D1974005 Bebyggelseinventering Karlshamn 
D1975001 Korgar i Blekinge
D1976002 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Ramdala sn 
D1976003 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Tjurkö sn (Tjurkö)
D1976004 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Torhamn sn (Öarna)
D1976005 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Hörvik
D1976006 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Mjällby sn
D1984001 Kockums gjuteri i Kallinge
D1984002 Fiskrökerier i Blekinge
D1985002 Hasslö båtvarv
D1985004 Klotter
D1986002 Mårtenssons båtbyggeri, Östra Hästholmen
D1986006 Fabian Månsson och arbetarrörelsen
D1989002 Fiskberedningsindustrin i Blekinge 
D1990001 ABU Svängsta
D1993003 Landis och Gyr
D1993004 Porslinan
D1994004 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Trossö, Björkholmen och Stumholmen
D1994005 Hovmansbygd/ Ebbemåla. En kulturhistorisk utredning 1994
D1995001 Kvinnor i Blekinges skärgård
D1995002 Sverige i Blixtbelysning
D1995003 Marina spärranläggningar
D1995004 Karlskrona Lampfabrik
D1996001 Ericsson
D1996002 Folkmusik
D1996006 Kakelfabriken
D1997002 Med smak av Blekinge
D1997003 Gamla dansbanor och nöjesplatser Karlshamns kommun 
D1997004 Gamla nedlagda idrottsplatser och fritidsanläggningar (Karlshamn).  
D1997006 Från vägskäl till dansbana-festplatser i Karlskrona kommun
D1997007 Industriminnen längs Mörrumsån
D1999002 Svarta linjen
D1999003 Ebbamåla gjuteri och mekanisk verkstad.
D2000002 Snickeriet i Siretorp
D2001008 Kulturmiljöutredning av Pottholmen i Karlskrona
D2002001 Granefors. Kulturhistorisk dokumentation av en industrimiljö
D2003001 Hjorthöjden i Ronneby. Etnologisk dokumentation
D2005002 Litterärt landskap
D2005003 Sweden Rock
D2005004 Alla inflyttade - personer som flyttat till Karlskrona
D2005005 Masten Festplats i Kristianopel
D2006001 Höryda dokumentation av en by
D2007001 Milstenar i Blekinge
D2007002 Ung i Blekinge/ Nattvandrare 
D2008001 Ung i Blekinge
D2008002 Melodifestivalen
D2009001 Säsongsarbete i betodling
D2010002 Ebbamåla Bruk  
D2011007 Kronoarbetskompaniet på Tjurkö
D2011008 Judiska församlingen
D2012005 Strandgården, fattigvård 
D2013001 Textilinventering
D2018001 Orkla Fågelmara
D2019001 Dokumentation, markägare utmed nya E22 Lösen-Jämjö
D2019002 Wämöparken, se hemsidan
D2020001 Blekinge museum Migrant stories, se digitala filmer här.

D2021001 Dokumentation av coronapandemin i Blekinge

Curating memories of migrants and refugees. Ladda ner rapport.