Blekinge museum

Kogubbar och stadsfarmar

Kogubbar och stadsfarmar -
Berättelsen om Karlskronas stadsjord

Blekinge museums projekt att sammanställa uppgifter om Karlskronas stadsjord påbörjades i och med att Lennart Kloo 2010 överlämnade Stig Larsons husmodeller och insamlat material om Karlskronas stadsfarmar till museet.

De äldre uppgifterna bygger främst på studier av handlingar som finns i Karlskrona kommunarkiv, landsarkivet i Lund och på äldre kartor. När det gäller förhållande i senare tid har även intervjuer och insamling av fotografier skett i stor utsträckning. Presentationen är inte heltäckande. Anledningen till detta är bland annat att en del handlingar saknas i arkiven. Det finns fortfarande många luckor att fylla.
Blekinge museum tar tacksamt emot mer information som kompletterar dokumentationen.

STORT TACK till alla som delat med sig av hågkomster, fotografier och annan värdefull information.

Karlskrona i september 2014
Karin Nilsson
Blekinge museum

Produktion:
Dokumentation och text: Karin Nilsson
Fotograf anges vid varje bild
Kartor: Stefan Flöög
Layout: Susanne Ström
Modeller: Stig Larson
Webpresentation: Göran Larnö, Jonas Eckerbom