Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2160 ...

Rapport 2021:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Västra och Östra Vång 2020. Arkeologisk forskningsgrävning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:11 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L1979:3086
RAÄ 53 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:8 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Belysning vid Sölvesborgs slott.
Schaktningsövervakning i samband med ledningsgrävningar 2020.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:5 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Förkärla 196. Arkeologisk undersökning av stensättning 2019.

Mikael Henriksson och Andreas Svensson med bidrag av Paola Derudas.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.
Kompletterande undersökning 2020

Brendan Foley

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Arkeologisk prospektering i Blekinge
Kunskapssammanställning 2020.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:2 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
RAÄ Sölvesborg 74. Arkeologiska undersökningar av järn- och bronsålderslämningar i Ljungaviken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 32 och 189. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning 2020. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:20 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 8:136. Arkeologisk utredning inför anläggande av parkeringsplats 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Droppemåla 1:87. Arkeologisk utredning 2019-2020. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Västernäs, Senoren.
Arkeologisk efterundersökning. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:9 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm.
Arkeologisk forskningsgrävning 2019. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms socken, Karlshamns kommun

Mikael Henriksson med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:3 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Under magasinsbyggnaden. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mats Anglert med bidrag av Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Ekebacksgärdet RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:29 Hämta rapport (PDF 125 MB)

Framsida
Väg E22 Lösen - Jämjö.
Arkeologisk förundersökning 2019.

Carl Persson, Mats Anglert, Tyra Ericson, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:28 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
RAÄ Lösen 1:1 - Lyckå slottsruin.
Arkeologisk kontroll 2019

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:27 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Sibbaboda VA. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:25 Hämta rapport (PDF 59 MB)

Framsida
Väg E22 Ronneby Östra - Nättraby.
Arkeologisk utredning steg 1, 2019.

Mats Anglert, Tyra Ericson, Alf Ericsson, Mikael Henriksson, Per Lagerås och Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:23 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Västra Vång 15:12. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Hjortsberga 189 vid grävning för VA 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:22 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hammarby 17:1 m.fl
Arkeologisk efterundersökning 2019. RAÄ 64:1, 65:1, 12:1, 233 och 234 Jämjö socken, Karlskrona kommun

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Carl Gustafs kyrka - markarbeten för askgravlund.
Antikvarisk besiktning 2019.

Stafan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:12 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1
Arkeologisk förundersökning 2018.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004 Bräkne-Hoby socken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:7 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 1:3. Arkeologisk utredning 2019. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:6 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2018.
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Tyra Ericson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:5 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk förundersökning 2018.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby.
Arkeologisk utredning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:27 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Ljungaviken etapp 2, Yta B. Arkeologisk förundersökning
RAÄ Sölvesborg 74 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län

Carl Persson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Karina Hammarstrand Dehman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:19 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:16 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Föremålssamling Vämö.
Sammanställning och registrering av fyndsamling. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Holje 160:57, Gamla torget.
Arkeologisk utredning 2018. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Arkeologisk utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:9 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Kulturlager, gravar och komplexa boplatslämningar i Siretorps samhälle.
Arkeologiska undersökningar 2015-2018.

Carl Persson med bidrag av Bo Knarrström, Torbjörn Brorsson och Helene Wilhelmson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Järnvägsparken
Arkeologisk förundersökning 2017. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:6 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2017
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:5 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Sjöborg
Arkeologisk forskningsgrävning 2017
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:4 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
S:t Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1
Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:2 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2017.
Arkeologisk förundersökning
Mats Anglert

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:31 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Istaby 9:90. Arkeologisk utredning

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Skadeinventering och undersökning av Hjortahammar gravfält.
RAÄ 11 och 12, Förkärla socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Giacomo Landeschi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:18 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Sturkö 97
Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:17 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:4
Arkeologisk undersökning 1972-1973 av stensättning RAÄ Hjortsberga 78:1

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 325 och 326.
Arkeologisk utredning och förundersökning inför anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun.

Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning Siretorp 5:64 och 3:33
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1, Kristianopel, gamla stadsområdet.
Arkeologisk förundersökning, 2015
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:12 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 271
Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:11 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:9 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby - Järnavik
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område