Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2165 ...

Rapport 2021:41 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk forskningsgrävning 2020.
RAÄ 3:1 och 12:1, Elleholms socken, Karlshamns kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson och Jimmy Juhlin Alftberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:33 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Marinarkeologisk efterundersökning av förmodad bryggkonstruktion vid Vämö
Marinarkeologisk efterundersökning

Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:32 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marinarkeologisk forskningsundersökning av fartygslämning L1978:8207/Elleholm 116
Marinarkeologisk forskningsundersökning, 2021

Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:31 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Kastalen ”Hagbards källare”, RAÄ 67 samt intilliggande husgrund, RAÄ 668
Arkeologisk forskningsundersökning

Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:14 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Västra och Östra Vång 2020. Arkeologisk forskningsgrävning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:11 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L1979:3086
RAÄ 53 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:10 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kristianopel 10:51. Arkeologisk undersökning 2020.
L1979:3550 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:8 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Belysning vid Sölvesborgs slott.
Schaktningsövervakning i samband med ledningsgrävningar 2020.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:5 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Förkärla 196. Arkeologisk undersökning av stensättning 2019.

Mikael Henriksson och Andreas Svensson med bidrag av Paola Derudas.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön, RAÄ Ronneby 728.
Kompletterande undersökning 2020

Brendan Foley

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Arkeologisk prospektering i Blekinge
Kunskapssammanställning 2020.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:2 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
RAÄ Sölvesborg 74. Arkeologiska undersökningar av järn- och bronsålderslämningar i Ljungaviken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2021:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 32 och 189. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning 2020. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:20 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 8:136. Arkeologisk utredning inför anläggande av parkeringsplats 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Droppemåla 1:87. Arkeologisk utredning 2019-2020. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög.

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Västernäs, Senoren.
Arkeologisk efterundersökning. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:9 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm.
Arkeologisk forskningsgrävning 2019. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms socken, Karlshamns kommun

Mikael Henriksson med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:3 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Under magasinsbyggnaden. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mats Anglert med bidrag av Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2020:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Ekebacksgärdet RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:29 Hämta rapport (PDF 125 MB)

Framsida
Väg E22 Lösen - Jämjö.
Arkeologisk förundersökning 2019.

Carl Persson, Mats Anglert, Tyra Ericson, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:28 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
RAÄ Lösen 1:1 - Lyckå slottsruin.
Arkeologisk kontroll 2019

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:27 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Sibbaboda VA. Arkeologisk förundersökning 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:25 Hämta rapport (PDF 59 MB)

Framsida
Väg E22 Ronneby Östra - Nättraby.
Arkeologisk utredning steg 1, 2019.

Mats Anglert, Tyra Ericson, Alf Ericsson, Mikael Henriksson, Per Lagerås och Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:23 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Västra Vång 15:12. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Hjortsberga 189 vid grävning för VA 2019.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:22 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hammarby 17:1 m.fl
Arkeologisk efterundersökning 2019. RAÄ 64:1, 65:1, 12:1, 233 och 234 Jämjö socken, Karlskrona kommun

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Carl Gustafs kyrka - markarbeten för askgravlund.
Antikvarisk besiktning 2019.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:12 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1
Arkeologisk förundersökning 2018.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004 Bräkne-Hoby socken.

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:7 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kalleberga 1:3. Arkeologisk utredning 2019. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:6 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2018.
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Tyra Ericson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:5 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Sjöborg/Elleholm. Arkeologisk förundersökning 2018.

Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby.
Arkeologisk utredning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2019:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

Carl Persson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:27 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Ljungaviken etapp 2, Yta B. Arkeologisk förundersökning
RAÄ Sölvesborg 74 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län

Carl Persson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Karina Hammarstrand Dehman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:19 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2.

Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:16 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Föremålssamling Vämö.
Sammanställning och registrering av fyndsamling. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:10 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Holje 160:57, Gamla torget.
Arkeologisk utredning 2018. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Arkeologisk utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:9 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Kulturlager, gravar och komplexa boplatslämningar i Siretorps samhälle.
Arkeologiska undersökningar 2015-2018.

Carl Persson med bidrag av Bo Knarrström, Torbjörn Brorsson och Helene Wilhelmson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:7 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Järnvägsparken
Arkeologisk förundersökning 2017. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:6 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Forskningsgrävning Västra Vång 2017
Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:5 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Sjöborg
Arkeologisk forskningsgrävning 2017
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:4 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
S:t Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1
Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2018:2 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn. Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning 2017.
Arkeologisk förundersökning
Mats Anglert

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:31 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Istaby 9:90. Arkeologisk utredning

Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Skadeinventering och undersökning av Hjortahammar gravfält.
RAÄ 11 och 12, Förkärla socken, Ronneby kommun.

Mikael Henriksson med bidrag av Giacomo Landeschi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:18 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
RAÄ Sturkö 97
Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:17 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:4
Arkeologisk undersökning 1972-1973 av stensättning RAÄ Hjortsberga 78:1

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 325 och 326.
Arkeologisk utredning och förundersökning inför anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun.

Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område