Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2164 ...

Rapport 2017:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1, Kristianopel, gamla stadsområdet.
Arkeologisk förundersökning, 2015
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:12 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
RAÄ Hjortsberga 271
Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:11 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län.
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Johan Wallin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:9 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby - Järnavik
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Torstäva 9:2. Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1
Arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016
Arkeologisk utredning etapp 2
Thomas Linderoth

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:3 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll i samband med schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:2 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde
Arkeologisk undersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2017:1 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Heliga kors kyrkogård. Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:17 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Nedläggning av avloppsledning i Örlogshamnen, Karlskrona 4:14, 4:43 RAÄ 77:1
Antikvarisk kontroll
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Lösen 70:1 Lyckå gamla stadsområde.
Arkeologisk förundersökning 2016
Arkeologisk förundersökning
Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:13 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kalleberga 30:1. Arkeologisk undersökning av fyndplats för eventuellt fornfynd.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:12 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Edestad 229. Förundersökning i samband med återställande. Gröningegården 7:1, Edestad socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:10 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Augerum 98:1, Afvelsgärde 1:1. Arkeologisk undersökning av stensättning 1975

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:9 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Glasfynd från Västra Vång

Ulf Näsman

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning etapp 2. Hästholmen 1:67, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson, Björn Nilsson, Ingrid Gustin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:7 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning RAÄ Hjortsberga 173
Arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 173
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:6 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Arkeologisk forskningsgrävning 2014. RAÄ Hjortsberga 307
Arkeologisk forskningsundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 307
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:5 Hämta rapport (PDF 26 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2013

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 306
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Nedläggande av VA-ledning mellan Kullen och Uttorp
Särskild utredning samt förundersökning 2013-2014
Arkeologisk förundersökning, Särskild utredning
Stefan Flöög och Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:3 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Arkeologiska förundersökningar i Mörby 2014-2015.
Arkeologisk förundersökning
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:2 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Arkeologisk undersökning av två vikingatida grophus i Mörby
Arkeologisk undersökning
Carl Persson med bidrag av Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström, Per Lagerås och Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2016:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Vekerum 22:1. Särskild utredning 2014-2015
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:23 Hämta rapport (PDF 12 MB)

Framsida
Arkeologiska utredningar i Mörby och Siretorp 2012-2015.
Arkeologisk utredning etapp 2
Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:22 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Östra Vång. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2012.

Titti Fendin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:21 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge
Marinarkeologisk undersökning 2013-2015

Johan Rönnby, Niklas Eriksson, Ingvar Sjöblom, Joakim Holmlund, Mikael Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:18 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151

Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:17 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Sissebäck 1:3 m.fl. (Kämpaslätten). Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:15 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Sölve 23:3 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:13 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Efterundersökning Västra Vång 2012

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:12 Hämta rapport (PDF 31 MB)

Framsida
Längs Västergatan - inblickar i Kristianopels 1600-tal
Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 2014.
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning
Johan Åstrand, Cecilia Ring, Torbjörn Brorsson, Ola Magnell

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:11 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Siretorp 3:2 Arkeologisk förundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:10 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Säby 4:14 m.fl. Trummenäs. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:9 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Stiby 28:1 Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:8 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Nedläggande av fiberkabel på Torhamnslandet. Antikvarisk kontroll.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
VA-ledning Hosaby. Arkeologisk utredning steg 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:6 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro. Arkeologisk utredning steg 1.
Arkeologisk utredning etapp 1
Stefan Flöög, Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:5 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Fornlämning 55:1 Skavet, Inlängan S-1. Arkeologisk undersökning 1989 av skadad hustomtning. Torhamn socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning

Mikael Henriksson, Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:3 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Snarket, Hallarum 17:1. Arkeologisk undersökning 1998. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2015:1 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lösens kyrka. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:25 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Torp 6:1. Särskild undersökning 1992 av röse, fornlämning RAÄ Lösen 4:1.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:24 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Norragården 18:3. Särskild undersökning 1999 av fyndplats för vikingatida depåfynd. Mörrums socken, Karlshamns kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:23 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Vambåsa 1:1. Arkeologisk undersökning 1995 av skadad stensättning RAÄ 87. Förkärla socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:22 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Ronneby 25:19. RAÄ 124 Särskild undersökning 2000. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:20 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Telemast Siretorp 3:33. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:17 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hästaryd 1:2 m.fl Särskild utredning. Mörrums socken, Karlshamns kommun
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
kv Pottholmen. Frivillig arkeologisk utredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Stefan Flöög och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:15 Hämta rapport (PDF 21 MB)

Framsida
Arkeologi i det äldsta Sölvesborg. Arkeologisk undersökning i kvarteret Zebran 1 och 19. Sölvesborgs socken fornlämning 44. Sölvesborgs kommun, Blekinge.

Johan Åstrand, Ola Magnell, Jens Heimdahl, Torbjörn Brorsson och Åsa Pehrson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område