Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2164 ...

Rapport 2014:14 Hämta rapport (PDF 35 MB)

Framsida
Damm 6 och bro 597
Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Tony Björk, Bo Knarrström och Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:11 Hämta rapport (PDF 38 MB)

Framsida
Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län.
Särskild arkeologisk undersökning
Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:10 Hämta rapport (PDF 51 MB)

Framsida
Norje Sunnansund. Boplatslämningar från tidigmesolitikum och järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge.

Mathilda Kjällquist, Andreas Emilsson & Adam Boethius

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:9 Hämta rapport (PDF 44 MB)

Framsida
Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder.
Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län
Särskild arkeologisk undersökning
Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:8 Hämta rapport (PDF 16 MB)

Framsida
Gustavstorpsvägen
Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark.
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning
Tyra Ericson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Yta 7
Inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10, 9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1.
Särskild utredning
Mikael Henriksson och Tony Björk

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:6 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Vedeby gata - Carlandravägen Särskild utredning. Augerum socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:5 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Torstäva 13:25 särskild utredning steg 2. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:4 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Väg 27 sträckan Möllenäs - Backaryd. Särskild utredning steg 2. Ronneby och Backaryd socknar, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:3 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Del av Hörby bytomt. RAÄ 119, Hörby 3:111, Mjällby socken, Sölvesborg kommun. Arkeologisk förundersökning.

Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:2 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kråkerum 7:3 m.fl. Särskild utredning. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2014:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning. Elleholms socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:27 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Fjärrvärme vid Sölvesborgs slott. Arkeologisk förundersökning inom Borgen 3. RAÄ 17 Sölvesborgs socken.Sölvesborgs kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning
Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:24 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Öljersjö och Torstäva VA-ledning. Särskild arkeologisk utredning. Lösen socken, Karlskrona kommun
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:22 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:21 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Ysane 26:1, del av. Särskild arkeologisk utredning. Ysane socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:20 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Pumpgrop i V.Vång Johannishus 1:2. Arkeologisk efterundersökning

Arwo Pajusi

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 318
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:19 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Drottninggatan etapp V. Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:18 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kristianopels Camping. Efterundersökning inom RAÄ 222. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:17 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Siretorp 3:33 Sandviken. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:16 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Sölve 3:26. Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:15 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Kvarteret Zebran 1, 18 och 19. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 44, Sölvesborgs medeltida stad, Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning
Johan ÅStrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:14 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka. Arkeologisk efterundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:13 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Kronosmedjan i Lyckeby. Genomgång av arkivhandlingar. Augerum socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:12 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vattenverket i Hjortsberga. Arkeologisk förundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:9 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
GC-väg Sandviken. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:8 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Frändatorp 25:13 och 25:14. Översiktlig kulturlandskapsutredning. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:7 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Milasten 1:28 m.fl. Antikvarisk kontroll. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Kv Rådmannen 10. Antikvarisk kontroll. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:5 Hämta rapport (PDF 14 MB)

Framsida
Arkeologisk utredning inom Sölve företagsområde.Sölvesborgs socken och kommun, Blekinge.
Arkeologisk utredning etapp 2
Åsa Alering

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:4 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Långasjönäs 1:20 RAÄ 379. Särskild utredning. Asarum socken, Karlshamns kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:3 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Karlshamn 5:1. Östra skogsborg. Arkeologisk förundersökning. Karlshamns socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:2 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
VA-ledning Kartorp-Listerby. Arkeologisk utredning och förundersökning. Listerby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk utredning etapp 2
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2013:1 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Häljarum 2:7 m.fl. Särskild utredning. Jämjö socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:34 Hämta rapport (PDF 16 MB)

Framsida
Sissebäck 1:3 m.fl (Kämpaslätten). Utökad särskild utredning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun
Särskild utredning
Titti Fendin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:33 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Vedebylund 1:1. Särskild utredning. Augerums socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:32 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Boa 1:2 och 3:8. Särskild utredning. Jämshögs socken, Olofströms kommun.
Särskild utredning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:31 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Augerum S:1 Ekebacksgärdet. Magnetometerundersökning. Augerums socken, Karlskrona koomun.

Mikael Henriksson och Torbjörn Brorsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:29 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Stiby 28:1. Särskild utredning. Mjöllby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:27 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Anglemåla 1:3. Särskild utredning. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:26 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Återställande av skadade fornlämningar RAÄ Förkärla 58:1-2, Vambåsa 1:4

Stefan Flöög, Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:25 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Trefaldighetskyrkan Karlskrona stadsförsamling.
Arkeologisk förundersökning. RAÄ 77 Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Titti Fendin

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:24 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka, dragning av elkabel Hjortsberga kyrka - Johannishus. Särskild utredning och arkeologisk förundersökning

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:23 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Hjortsberga kyrka, kyrkogården. Arkeologisk förundersökning 2012.

Martin Svanberg, Arwo Pajusi, Stefan Flöög

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:22 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
VA-ledning Sandviken etapp 3. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:20 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Mjövik 1:3. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:18 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Anläggande av fjärrvärme vid Rosenholm 2019-2010.
Antikvarisk besiktning. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:17 Hämta rapport (PDF 571 KB)

Framsida
Schaktning för fjärrvärme på stortorget.
RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:16 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Väg 27. Sträckan Möllenäs - Backaryd. Särskild utredning steg 1. Ronneby och Backaryd socknar, Ronneby kommun.
Arkeologisk utredning etapp 1
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:15 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Spandelstorp-Hässlegården-Mölletorp-Augerum.
Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område