Blekinge museum

Rapporter

Hittade 2164 ...

Rapport 2012:14 Hämta rapport (PDF 683 KB)

Framsida
Schaktning för fjärrvärme inom kv Yngve i Ronneby.
Arkeologisk förundersökning. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:13 Hämta rapport (PDF 491 KB)

Framsida
Schaktning inom Bräkne-Hoby kyrkogård.
Arkeologisk förundersökning. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:12 Hämta rapport (PDF 589 KB)

Framsida
Schaktning inom Edestad kyrkogård.
Arkeologisk förundersökning. Edestad socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:11 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
GC-Väg Sandviken. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:10 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Hosaby-Mjällby vattenledning
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:9 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stiby 5:25. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:8 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stiby 5:2. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Asarums kyrka. Arkeologisk förundersökning. Asarums socken, Karlshamns kommun.
Arkeologisk förundersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:5 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Mjällby fjärrvärme 2010. RAÄ 124 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Stenen vid Gissla sträte.
Antikvarisk övervakning i samband med återställande av skadad fornlämning. RAÄ 7:1, Mörrums socken, Karlshamns kommun.
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:2 Hämta rapport (PDF 10 MB)

Framsida
Saxemara 1:146. Ronneby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2012:1 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Ysane 11:12 och Lörby 6:3. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:26 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Vieryds by. RAÄ 717, Ronneby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:25 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Berntorp 4:1. Särskild utredning. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Arwo Pajusi

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:23 Hämta rapport (PDF 13 MB)

Framsida
Västra Vångs by RAÄ 116 resp. 189 Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Magnetometerundersökning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 116, RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:21 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Siretorp RAÄ 65. RAÄ 65, 109, 110, 112, 121 Mjällby socken. Siretorp 5:5 och 3:33. Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Särskild utredning.

Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:20 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Hosaby 16:22 m.fl. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk utredning.
Arkeologisk utredning etapp 2
Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:19 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hörby 3:111. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk utredning.
Arkeologisk utredning etapp 2
Andreas Emilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:18 Hämta rapport (PDF 503 KB)

Framsida
Drottninggatan etapp 4. RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:16 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Rödeby kyrkogård.
Särskild undersökning i samband med schaktning för bergvärme. Rödeby socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:14 Hämta rapport (PDF 9 MB)

Framsida
Vattenledning Johannishusåsen - Lyckeby. Särskild utredning
Arkeologisk utredning etapp 2
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:13 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Västra Vångs bygata. Särskild utredning

Mikael Henriksson

Fornlämning
RAÄ Hjortsberga 189
Fastighet
Johannishus 1:2
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:9 Hämta rapport (PDF 6 MB)

Framsida
Fjärrvärmeschakt Västra Storgatan Sölvesborgs stad RAÄ 44.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Martin Hansson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:8 Hämta rapport (PDF 26 MB)

Framsida
Gravar och boplats vid Vedeby. Karlskrona 6:24 Stadsträdgården, Vedeby, Särskild undersökning 2011. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Pagelsborg 6:1. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Björn Nilsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:6 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Yngre järnålder i Gärestad och Augerum.
Edestads socken, Ronneby kommun och Augerums socken, Karlskrona kommun. Fyndanalys och förstudie
Arkeologisk förstudie
Torbjörn Brorsson och Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:5 Hämta rapport (PDF 5 MB)

Framsida
Siretorp, RAÄ 61. Siretorp 9:23, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning.
Arkeologisk förundersökning
Åsa Alering

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2011:3 Hämta rapport (PDF 11 MB)

Framsida
Augerums kyrkogård. Särskild undersökning i samband med schaktning för bergvärme. Augerums socken, Karlskrona kommun.
Särskild arkeologisk undersökning
Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:23 Hämta rapport (PDF 327 KB)

Framsida
Kv Wachtmeister 54. RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:22 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Siretorp RAÄ 65. Boplats RAÄ 65, 109, 110, Mjällby socken.
Siretorp 5:5 och 3:33 Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Kerstin Svensson, Johan Åstrand

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:21 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Kristianopel S1, S2 m fl. RAÄ 206 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:18 Hämta rapport (PDF 8 MB)

Framsida
Mjällby 1:27 och Siretorp 2:14. RAÄ 74, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:17 Hämta rapport (PDF 960 KB)

Framsida
Säby 4:14 Trummenäs. Ramdala socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:16 Hämta rapport (PDF 491 KB)

Framsida
Saxemara 18:1 och 1:90. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:14 Hämta rapport (PDF 418 KB)

Framsida
Blekinge flygflottilj F17. Ronneby socken, Ronneby kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:13 Hämta rapport (PDF 22 MB)

Framsida
Ny sträckning av Väg E22. Sölve-Stensnäs. Förundersökning 2010. Sölvesborgs och Karlshamns kommun, B
Arkeologisk förundersökning
Elisabeth Rudebeck, Kenneth Alexandersson, Åsa Jönsson, Alexandra Nylén, Helena Victor

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:12 Hämta rapport (PDF 963 KB)

Framsida
VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:11 Hämta rapport (PDF 759 KB)

Framsida
Torhamn 9:2. Torhamns socken, Karlskrona kommun.
Särskild utredning
Särskild utredning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:10 Hämta rapport (PDF 368 KB)

Framsida
Sölvesborg 4:5. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:9 Hämta rapport (PDF 775 KB)

Framsida
Kulturhistorisk analys och åtgärdsbeskrivning rörande den marina kulturmiljön vid Hanöbanken, Blekinge län.

Lars Einarsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:7 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. RAÄ 68, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:4 Hämta rapport (PDF 25 MB)

Framsida
Bubbetorp. Fossil åker RAÄ 42 och 44 Rödeby socken, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Arkeologisk förundersökning

Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:3 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Hillerslätt 1:5. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2010:2 Hämta rapport (PDF 3 MB)

Framsida
Lörby 45:1 m.fl. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun.
Särskild undersökning
Särskild arkeologisk undersökning
Mikael Henriksson med bidrag av Jan-Åke Andrén

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:49 Hämta rapport (PDF 7 MB)

Framsida
Väg E22 sträckan väg 529 till Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Arkeologisk utredning etapp 2.
Arkeologisk utredning etapp 2
Martin Hansson med bidrag från Kenneth Alexandersson, Björn Gedda, Mikael Henriksson, Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:42 Hämta rapport (PDF 1 MB)

Framsida
Verstorp 2:20
Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:41 Hämta rapport (PDF 4 MB)

Framsida
Torhamn 9:2 m. fl.
Torhamns socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

Thomas Persson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:40 Hämta rapport (PDF 2 MB)

Framsida
Avaskär, RAÄ 223. Sjövik 1:1, Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Åsa Jönsson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:39 Hämta rapport (PDF 318 KB)

Framsida
Fjärrvärme till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun
Rapport 2009:38 Hämta rapport (PDF 567 KB)

Framsida
Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning
Mikael Henriksson

Fornlämning
Fastighet
Socken/stad
Kommun


Sök rapporter

Område

Författare

Från

Till

Geografiskt område